Wyświetl

Odszkodowanie dla pasażera motocykla

Odszkodowanie dla pasażera motocykla

Wypadek z udziałem motocykla zawsze wzbudza pewne kontrowersje. Ta grupa użytkowników drogi jest od dawna postrzegana przez innych kierowców za niebezpieczną i niezależnie od okoliczności wypadku zawsze padnie podejrzenie, że to motocyklista jest winien – na pewno jechał za szybko. Jak wygląda procedura zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie dla pasażera motocykla? Na co należy zwrócić uwagę?

Ustalenie odpowiedzialnego

Praktyka odszkodowawcza pokazuje– niestety na polskich drogach wciąż dużo jest wypadków – część z nich to wypadki, w których poszkodowanymi są motocykliści lub ich pasażerowie. Jak wygląda sytuacja prawna tych drugich? Z punktu widzenia pasażera motocykla sprawa odszkodowawcza może się wydać z góry wygrana – dostanie odszkodowanie – niezależnie od tego czy winę za zdarzenie ponosi kierowca motocykla, z którym się poruszał, czy też inna osoba, która spowodowała wypadek. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej posiadacza motocykla, który jest sprawcą zdarzenia. W drugim, w zasadzie sytuacja się nie zmienia, pasażer motocykla otrzymuje odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia (odrobinę trudniej jest ją po prostu ustalić). Po wypadku, pasażer może dochodzić następujących świadczeń:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, koszt lekarstw i sprzętu medycznego itp. – art. 444 § 1 k.c.,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c.,
  • zwrot utraconych zarobków w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c..

Wysokość odszkodowania dla motocyklistów jest liczona tak samo jak dla poszkodowanych w samochodach osobowych i sam fakt poruszania się jednośladem nie wpływa na to, czy odszkodowanie jest wysokie czy niskie. Sama wysokość odszkodowania jest wyliczana na podstawie doznanych obrażeń, okoliczności dodatkowych, sytuacji materialnej i życiowej oraz prognozy długości dochodzenia do stanu przed wypadkiem.

odszkodowanie dla pasażera motocykla

Przyczynienie w wypadku motocyklowym

Osobną kwestią w przypadku motocyklistów jest przyczynienie. Gdy dojdzie do zdarzenia drogowego i ubezpieczyciel bada jego okoliczności, aby oszacować szkodę oraz swój obowiązek odszkodowawczy – zawsze sprawdzi czy poszkodowany miał na sobie kask. Jeśli nie – niemal automatycznie oznacza to przyczynienie poszkodowanego do szkody (przynajmniej dla ubezpieczyciela). W rzeczywistości brak kasku nie zawsze równy jest przyczynieniu do rozmiaru szkody. W praktyce można spotkać się z wypadkami, w których poszkodowany nie odniósł żadnych obrażeń głowy ani szyi, tylko np. ma złamaną nogę, a ubezpieczyciel i tak – niemal automatycznie ustala przyczynienie, mimo iż fakt braku kasku w takiej sprawie nie ma absolutnie żadnego wpływu na szkodę. W takiej sytuacji należy walczyć o swoje prawa, niezależnie czy z pomocą dobrej kancelarii odszkodowawczej, czy samemu.

Zwrot kosztów odzieży motocyklowej

Poruszający się motocyklem są znacznie bardziej narażeni na odniesienie urazów w wypadku niż poruszający się samochodem, z oczywistych względów wypadek stanowi dla nich większe zagrożenie. Aby zapobiec obrażeniom, niektórzy motocykliści noszą specjalną odzież, która ma ich chronić przed urazami (zwłaszcza w postaci otarć oraz innych podobnych urazów powierzchni skóry). Odzież ta po wypadku często nadaje się tylko do wyrzucenia, z czym ubezpieczyciele czasem polemizują. Należy pamiętać, iż poszkodowanemu w wypadku należy się zwrot wszelkich kosztów, które poniósł w związku z wypadkiem, a także pokrycie wszelkich strat które poniósł – nawet jeśli koszty te są znaczne. Spodnie motocyklowe, w których jest przedarta dziura nie mogą być już używane – nie zapewniają już właściwej ochrony. Dobrej jakości odzież motocyklowa to duży wydatek – tym bardziej nie wolno poprzestawać na jedynie częściowym pokryciu jej wartości przez ubezpieczyciela.

W trakcie podróży pasażer motocykla ma znikomy wpływ na samą jazdę, tym ważniejsze jest aby mieć zaufanie do umiejętności motocyklisty, z którym podróżuje. Odszkodowanie dla pasażera motocykla zazwyczaj można wywalczyć, jedyne co pozostaje, to odpowiednia kwota wypłaconych pieniędzy.

LWG!

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *