Wyświetl

Odszkodowanie za wypadek na motocyklu

Wypadek na motocyklu – odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek na motocyklu może wydarzyć się w każdej chwili, niezależnie od pogody, warunków i tego czy jest środek zimy czy początek sezonu. Wszystkim fanom jednośladów warto przypomnieć, kto pokryje szkodę, zwróci koszty leczenia i zrekompensuje doznaną w wyniku wypadku krzywdę. Poniżej podstawowe informacje, czego poszkodowany motocyklista lub jego pasażer dochodzić może z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Ubezpieczenie OC – polisa odpowiedzialności cywilnej

Jak powszechnie wiadomo, każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma ustawowy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. To właśnie z tej polisy, w przypadku wyrządzenia szkody związanej z ruchem ubezpieczonego pojazdu, poszkodowanemu wypłacone zostanie należne odszkodowanie. Oczywiście, jeżeli dana osoba jest wyłącznie winna zaistnienia zdarzenia drogowego, nie należy jej się odszkodowanie z polisy OC, a ewentualnie z zawartego dobrowolnie ubezpieczenia AC lub NNW. W takim wypadku, warunki uzyskania odszkodowania i jego wysokość określa już każdorazowo indywidualnie zawarta umowa. Zajmijmy się zatem odszkodowaniem z OC sprawcy, czyli przypadkiem, w którym to Ty jesteś poszkodowanym, nie ponosisz winy za zaistnienie danego zdarzenia lub jedynie w części przyczyniłeś się do jego powstania.

Co mieści się w pojęciu szkody

Gdy mówimy o odszkodowaniu z OC sprawcy, poruszamy się w obrębie zasad ogólnych, czyli po przepisach kodeksu cywilnego. Podstawą do uzyskania niniejszego odszkodowania jest art. 415 k.c., który stanowi, że: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Co jednak mieści się w pojęciu szkody i zwrotu jakich wydatków możemy się domagać?

Szkoda na mieniu

Większość motocyklistów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż należne jest im odszkodowanie za zniszczony pojazd. Rzeczoznawca dokonuje oceny uszkodzeń i kosztów ich naprawy lub w przypadku konieczności kasacji motocyklu – ocenia jego wartość. Na podstawie tej oceny lub ewentualnie prywatnego kosztorysu, otrzymujemy odszkodowanie za zniszczony motocykl. Oczywiście jak to przy wypłatach odszkodowań się zdarza, koszty naprawy czy też wartość pojazdu mogą zostać zaniżone. Nie wahajmy się w takich przypadkach odwoływać od niesłusznych decyzji, żądając odpowiedniej wysokości odszkodowania.

O ile o odszkodowaniu za uszkodzony pojazd każdy motocyklista posiada choćby minimalną wiedzę, o tyle wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż uszkodzone mienie to nie tylko uszkodzona maszyna. Uszkodzone mienie to także zniszczony na skutek wypadku kombinezon, kurtka motocyklowa, buty, rękawiczki, kask czy inne – jak wiemy – kosztowne elementy ubioru motocyklisty. Profesjonalny strój motocyklisty to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, zatem nie rezygnujmy z żądania zwrotu kosztów za uszkodzone przedmioty materialne. Jechałeś z dobrej jakości plecakiem, a może w tym plecaku znajdował się dodatkowo kosztowny sprzęt elektroniczny? Nie zapomnij uwzględnić również tych przedmiotów. Nawet jeżeli część stroju lub sprzętu nadaje się do dalszego użytku, jednak ewidentnie zostało uszkodzone – należy Ci się za nie odszkodowanie. Przy wykazaniu tego wydatku, kluczowa może się okazać dokumentacja fotograficzna. Nie ważne, czy dokonasz jej tuż po wypadku, czy kilka dni lub nawet tygodni później. Ważne, aby zachować zniszczone przedmioty, udokumentować ich uszkodzenia, a także zachować paragony czy faktury potwierdzające ich cenę. Jeśli jednak nie posiadasz stosownego dowodu zakupu, nie jest to absolutnie powód do obaw. Zdecydowanie ułatwia i przyspiesza to procedurę likwidacyjną, jednak nie jest to element obligatoryjny przy uzyskiwaniu odszkodowania. Wystarczy, że oszacujesz w stosownym oświadczeniu koszt zakupu poszczególnych przedmiotów, posiłkując się np. cenami ze sklepów lub stron internetowych.

Szkoda na osobie

Skoro już wiemy, jak wygląda kwestia odszkodowania za zniszczone przedmioty materialne, przyjrzyjmy się bliżej kwestii szkody na osobie. Niestety, wypadek na motocyklu, z uwagi na znikomą ochronę zewnętrzną, skutkuje niemal każdorazowo uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia. Nierzadko wypadki motocyklowe kończą się wielotygodniowym pobytem w szpitalu, długotrwałą rehabilitacją oraz licznymi wizytami u specjalistów. Leczenie generuje często gigantyczne koszty, utracona zostaje również czasowo lub stale zdolność do pracy. W takim wypadku, sięgnąć należy do art. 444 oraz 445 k.c., z których wynika jakie koszty w związku z koniecznością naprawienia szkody będzie nam musiał zwrócić ubezpieczyciel. Są to przede wszystkim:

  • szeroko pojęte koszty leczenia – czyli m.in. koszty wizyt u specjalistów, zabiegów oraz operacji wykonanych w placówkach prywatnych (jeżeli dany zabieg był konieczny a nie jest wykonywany w ramach funduszu NFZ lub pierwszy możliwy termin był zbyt odległy), wydatki związane z zakupem wszelkiego rodzaju środków farmakologicznych (np. leków przeciwzakrzepowych, przeciwbólowych), produktów opatrunkowych, stabilizatorów, kul, ortez itp.;
  • koszty dojazdów do placówek medycznych – czyli zwyczajnie koszty paliwa, taksówek lub biletów, które zostały poniesione w związku z koniecznością dotarcia do szpitali i innych placówek medycznych, np. na wizyty kontrolne, w celu poddania się operacji czy też na dalsze badania;
  • koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym – czyli zwrot kosztów poniesionych w związku z wynajęciem pielęgniarki czy opiekunki, a nawet za opiekę sprawowaną przez osoby bliskie;
  • koszty specjalistycznego żywienia – jeżeli w związku z doznanymi na skutek wypadku obrażeniami, konieczna była specjalistyczna dieta;
  • koszty przygotowania do innego zawodu – jeżeli na skutek wypadku poszkodowany nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy;
  • wyrównanie utraconych zarobków;
  • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb lub w związku ze zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość.

Musimy jednak pamiętać, iż w/w koszty należy skrupulatnie dokumentować. Każdy paragon z apteki czy też za wizytę u specjalisty powinniśmy zachować. Ubezpieczyciel z pewnością będzie żądać jak najdokładniejszego udokumentowania poniesionych kosztów. Należy również pamiętać o zasadzie minimalizacji szkody. Dokonane przez nas wydatki muszą być konieczne i uzasadnione. Jeżeli dana operacja czy wizyta u specjalisty bez problemu i znaczącego opóźnienia mogła się odbyć w ramach funduszu NFZ, ubezpieczyciel może odmówić pokrycia poszczególnych kosztów. Jeżeli wiemy, iż w przyszłości konieczne będzie poniesienie dalszych kosztów, również należy to uwzględnić przy zgłoszeniu szkody.

Zadośćuczynienie za wypadek na motocyklu

Jeśli mówimy o szkodzie na osobie, nie możemy pominąć kwestii zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest to – jak sama nazwa wskazuje – pewnego rodzaju rekompensata za doznaną krzywdę i cierpienia. Jak wiadomo, bólu, cierpienia czy też samego zdrowia nie  jesteśmy w stanie wycenić, jednak wypłacona suma ma niejako złagodzić powstałą szkodę niemajątkową.

Na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim jest to wielkość trwałego uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość procesu leczenia i rehabilitacji, cierpienia nie tylko fizyczne ale i psychiczne, trauma, wiek poszkodowanego, prognozy na przyszłość, możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu czy spełniania pasji. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać nie tylko przebyte dotychczas cierpienia, ale również te mogące wyniknąć w przyszłości. W każdym przypadku powinno być obliczane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Podstawę takiego zadośćuczynienia stanowić będzie art. 446 k.c.

Na odszkodowanie dla motocyklisty, które można uzyskać z OC sprawcy, składa się wiele czynników. Ubezpieczyciele, jako podmiot dobrze znający regulacje i przepisy, często stara się zaniżyć wysokość odszkodowania. Jeśli Twoja szkoda była poważna, powinieneś rozważyć, czy nie powinieneś skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, tak aby wiedza stron była co najmniej równa, a odszkodowanie możliwie najwyższe.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

One thought on “Odszkodowanie za wypadek na motocyklu”

  1. Odszkodowania napisał:

    Rok temu byłam pasażerem wypadku na motorze trojkostne złamanie nogi pobyt w szpitalu noga złożona na zespolenie i długo gips rehabilitacja kolejne operacje Moje pytanie czy mogę domagać się od kierowcy odszkodowania proszę o kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin