Wyświetl

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy

Zderzenie, kolizja lub inny wypadek drogowy to zawsze wielki stres i bez względu na rozmiar szkody, konsekwencje są zawsze poważne. Polskie prawo zapewnia, aby osoba poszkodowana bez swojej winy otrzymała odszkodowanie za wypadek samochodowy z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Dochodzenie należnych pieniędzy nie jest jednak zadaniem łatwym. Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Wniosek o odszkodowanie – jakie elementy warto w nim zawrzeć?
Niezależnie do jakiego ubezpieczyciela składamy wniosek to dokumenty te są bardzo do siebie podobne. W piśmie do ubezpieczyciela należy umieścić:
• szczegółowy opis zdarzenia – osoba poszkodowana powinna dokładnie wyjaśnić okoliczności i przebieg wypadku.
• opis przebiegu leczenia – to bardzo istotny (jeśli nie najistotniejszy) element wniosku. Popełnienie błędów w opisie dokumentacji medycznej, a także niewłaściwa klasyfikacja poszczególnych obrażeń może skutkować niekorzystną dla poszkodowanej osoby wypłatą zadośćuczynienia. Zawsze należy rzetelnie opisać diagnozę powypadkową, przeprowadzone badania wraz z wynikami, a także odbyte zabiegi i operacje. Odszkodowanie za wypadek samochodowy bardzo często ma wymiar rekompensacji, więc opis rozmiaru szkody musi być rzetelny.
• opis jak zmieniło się życie i zdrowie poszkodowanej osoby – odszkodowanie po wypadku to także zadośćuczynienie za nieodwracalne zmiany. Poszkodowany powinien opisać wpływ wypadku i doznanych obrażeń na życie, zdrowie, a także rokowania na przyszłość
• roszczenia, których dochodzimy – na koniec należy wpisać, o jakie świadczenia i w jakiej wysokości występujemy, wraz z odpowiednią argumentacją i oceną wysokości roszczenia.

Po wypadku należy pozostać w stałym kontakcie z policją i prokuraturą – wynik sprawy karnej ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszej procedury uzyskiwania świadczenia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdyż ustalenia sądu w sprawie karnej warunkują nie tylko możliwość późniejszego uzyskiwania świadczeń w procedurze cywilnej, ale też ich wysokość (np. wobec orzeczenia przyczynienia do wypadku, przyznane świadczenia są obniżane proporcjonalnie do orzeczonego przyczynienia). O czym niewiele osób pamięta – zgodnie z obowiązującym prawem nie ma obowiązku czekania na zakończenie procesu karnego w celu zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela sprawcy.

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek – o co można dochodzić roszczeń?
– Wszelkie koszty powiązane z zakupem lekarstw, urządzeń rehabilitacyjnych, wizyt lekarskich – niezbędne jest posiadanie imiennych faktur VAT bądź  rachunków (paragony czasami nie wystarczają)
– Koszty związane z dojazdami do szpitala, domu, lekarza, na rehabilitację (taksówki, pociągi, autobusy itp.)
– Koszty związane z opieką osób trzecich podczas pobytu w szpitalu oraz domu – może to być również opieka osób najbliższych, nie tylko wynajętej pielęgniarki.
– Odszkodowanie za utracone zarobki

Szkoda komunikacyjna, nawet gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku jest obecnie (przy założeniu posiadania odpowiedniej wiedzy prawniczej) jasna i klarowna do poprowadzenia. Należy oczywiście wykazać się cierpliwością i umiejętnością argumentacji. Odszkodowanie po wypadku wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku, z polisy OC, a gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niestety, w praktyce uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego, zwłaszcza uczciwego nie jest sprawą prostą.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *