Wyświetl

Termin przedawnienia

Termin przedawnienia biegnie dopiero od momentu, dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie oraz o osobie za nią odpowiedzialnej. Szkoda spowodowana danym zdarzeniem może przecież ujawnić się nawet w odległej przyszłości. Dlatego też, od tego dopiero momentu należy liczyć początek terminu przedawnienia.

W wypadku pasażer samochodu 32-letni chłopak odniósł obrażenia szyi i głowy. Na czas transportu do szpitala nie zastosowano u niego unieruchomienia kręgosłupa, nawet w postaci kołnierza ortopedycznego. Dopiero po kilku dniach stwierdzono złamanie kręgu z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Na skutek błędu medycznego, chłopak został częściowo sparaliżowany.

Po trzech latach od wypadku między poszkodowanym a Ubezpieczycielem, w którym ubezpieczony był szpital, została zawarta ugoda. Poszkodowany nie zdawał sobie sprawy z nieodwracalności skutków wypadku, kosztów dalszego leczenia, etc. Postanowił więc dochodzić dodatkowego zadośćuczynienia ponad dotychczas wypłacone. Ubezpieczyciel podniósł jednak zarzut przedawnienia.

Sąd Apelacyjny (sygn. akt I ACa 771/08) w Szczecinie uznał rację powoda – oddalił zarzut przedawnienia. „…Przedawnienie odnosi się do roszczeń wymagalnych, a w rozpoznawanej sprawie wymagalność roszczeń za cierpienia przyszłe jeszcze nie nastąpiła. Zadośćuczynienie zaś co do zasady uwzględniać powinno wszystkie cierpienia, jakie łączą się z zaniechaniem zobowiązanego do zapłaty…”

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *