Wyświetl

Czym różni się wypadek od kolizji?

Czym różni się wypadek od kolizji?

Liczba zdarzeń takich jak wypadek i kolizja niestety od lat utrzymuje się na polskich drogach na wysokim poziomie. Liczne grono kierowców, szczególnie tych, którzy z wypadkiem komunikacyjnym mają styczność pierwszy raz, nie wie jak prawo klasyfikuje zdarzenia i jakie są tego konsekwencje. Opisując zdarzenia drogowe, najczęściej używamy właśnie pojęć wypadku i kolizji. Stosuje się je często zamiennie albo intuicyjnie. Terminy te mają jednak swoje dokładne miejsce w przepisach i zostały dla nich stworzone konkretne definicje prawne, które nie tylko je opisują, ale również wskazują osobom poszkodowanym w tych zdarzeniach katalog praw i potencjalnych zachowań.

Kolizja

Kolizją nazywamy potocznie zdarzenie komunikacyjne, w którym ucierpiały jedynie pojazdy w nim uczestniczące lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni. W tym przypadku kierowcy powinni usunąć pojazdy z drogi, a także pozbierać części samochodu, które w wyniku kolizji mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Kierowcy mogą spróbować dojść do porozumienia. Jeśli jednoznacznie stwierdzą, kto odpowiedzialny jest za kolizję, a nikt nie został poszkodowany powinni podpisać oświadczenie. W nim powinny być zawarte informacje takie jak: dane sprawcy wypadku, kategorię i numer prawa jazdy, nazwę firmy ubezpieczeniowej, numer polisy i czas trwania ubezpieczenia, a także opis okoliczności kolizji.

Wypadek drogowy

Według ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, wypadek drogowy, to zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego osoba poniosła śmierć lub doznała jakichkolwiek obrażeń ciała albo powstała szkoda w mieniu. Jeśli ktoś odniósł obrażenia ciała, które lekarz określił na ponad 7 dni, dopiero wówczas mówimy o wypadku drogowym. UWAGA!!! Nie należy ignorować bólu głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa! Gdy dochodzi do sytuacji wypadku należy jak najszybciej zawiadomić pogotowie ratunkowe oraz policję. Nie przestawiamy również pojazdów, a miejsce wypadku odpowiednio zabezpieczamy, m.in. umieszczając na drodze trójkąty ostrzegawcze. Dokumenty, w których opisane będą okoliczności wypadku, sporządza policja.

Miejmy na uwadze, że wezwanie policji nawet tylko do kolizji, pomoże uniknąć później rozczarowań na etapie wypłaty ewentualnego odszkodowania lub na drodze prawnej. Poza tym, kupując samochód pamiętajmy, że samochód nazwany „bezwypadkowym” mógł być rozbity. Do takiej sytuacji dojść może właśnie w przypadku kolizji. Kiedy np. w aucie biorącym udział w kolizji, do wymiany nadaje się tylko zderzak i reflektor, często takie auto jest później określane w ogłoszeniu jako bezwypadkowe, co nie do końca jest prawdą.

Uwaga!! Ważne!!

Warto także zwrócić uwagę, że okres przedawnienia dla dochodzenia roszczeń w przypadku kolizji wynosi trzy lata, zaś w przypadku wypadków (przestępstw) okres ten wydłuża się do dwudziestu lat.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *