Wyświetl

Wzór odwołania – zaniżony uszczerbek na zdrowiu

Poniżej znajduje się wzór odwołania od wydanej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe decyzji dotyczącej wysokości uszczerbku na zdrowiu. Wysokość uszczerbku ma kluczowe znaczenie jest chodzi o wysokość przyznawanego odszkodowania, a zaniżony uszczerbek to niestety bardzo często pojawiający się problem podczas procedury odszkodowawczej.

Sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy odszkodowań za obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia warto powierzyć prawnikowi, który dokona analizy warunków umowy ubezpieczenia i dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie zaniżył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacił odszkodowanie w pełnej wysokości

Odwołać się zawsze warto. Zaznaczamy, że jest to jedynie szablon, wzór i podstawowa wersja takiego odwołania. Aby wzmocnić jego skuteczność, należy skupić się na indywidualnej sytuacji poszkodowanego i jego sytuacji życiowej. W razie kłopotów lub dodatkowych pytań dotyczących treści odwołania i zaniżonego uszczerbku – śmiało można wysłać wiadomość mailowo kontakt@blogpowypadkowy.pl lub skorzystać z bezpłatnej analizy sprawy dokonanej przez jedną z kancelarii odszkodowawczych (np. www.pco.info.pl)

imię i nazwisko                                                                                                         miejscowość data
adres

                                                                                              nazwa ubezpieczyciela
adres

Dotyczy sprawy nr z dnia

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy (numer sprawy) , tj. wezwanie mnie osobiście na komisję lekarska, ustalenie prawidłowego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dopłatę należnej kwoty odszkodowania.

Uzasadnienie

(Nazwa ubezpieczyciela) decyzją z dnia …. przyznał mi odszkodowanie w wysokości ….. zł przy ustaleniu, że doznany uszczerbek na zdrowiu wynosi .. %. Uważam że uszczerbek ten w moim przypadku został ewidentnie zaniżony. Doznany przeze mnie uraz w postaci ….. stanowi z pewnością wyższy uszczerbek niż ustalony przez ( nazwa ubezpieczyciela). Uraz ten spowodował u mnie …. (wymienić skutki,objawy).
W związku z powyższym, w celu prawidłowego ustalenia uszczerbku na zdrowiu proszę o zorganizowanie i wezwanie mnie osobiście na komisję lekarską.
Podkreślam że nie jest moim zamiarem ,,naciąganie,, (nazwa ubezpieczyciela) na wypłatę odszkodowania przewyższającego doznaną szkodę. Moim celem jest jedynie uzyskanie bez wątpienia zasadnego odszkodowania, w wysokości adekwatnej do doznanego urazu.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie i liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
(podpis)

Jeżeli wzór Ci się przydał – prosimy o odwdzięczenie się!

 

 

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin