Wyświetl

Wzór odwołania – zaniżony uszczerbek na zdrowiu

Poniżej znajduje się wzór odwołania od wydanej przez Towarzystwo ubezpieczeniowe decyzji dotyczącej wysokości uszczerbku na zdrowiu. Wysokość uszczerbku ma kluczowe znaczenie jest chodzi o wysokość przyznawanego odszkodowania, a zaniżony uszczerbek to niestety bardzo często pojawiający się problem podczas procedury odszkodowawczej.

Sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy odszkodowań za obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia warto powierzyć prawnikowi, który dokona analizy warunków umowy ubezpieczenia i dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie zaniżył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacił odszkodowanie w pełnej wysokości

Odwołać się zawsze warto. Zaznaczamy, że jest to jedynie szablon, wzór i podstawowa wersja takiego odwołania. Aby wzmocnić jego skuteczność, należy skupić się na indywidualnej sytuacji poszkodowanego i jego sytuacji życiowej. W razie kłopotów lub dodatkowych pytań dotyczących treści odwołania i zaniżonego uszczerbku – śmiało można wysłać wiadomość mailowo kontakt@blogpowypadkowy.pl lub skorzystać z bezpłatnej analizy sprawy dokonanej przez jedną z kancelarii odszkodowawczych (np. www.pco.info.pl)

imię i nazwisko                                                                                                         miejscowość data
adres

                                                                                              nazwa ubezpieczyciela
adres

Dotyczy sprawy nr z dnia

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy (numer sprawy) , tj. wezwanie mnie osobiście na komisję lekarska, ustalenie prawidłowego trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dopłatę należnej kwoty odszkodowania.

Uzasadnienie

(Nazwa ubezpieczyciela) decyzją z dnia …. przyznał mi odszkodowanie w wysokości ….. zł przy ustaleniu, że doznany uszczerbek na zdrowiu wynosi .. %. Uważam że uszczerbek ten w moim przypadku został ewidentnie zaniżony. Doznany przeze mnie uraz w postaci ….. stanowi z pewnością wyższy uszczerbek niż ustalony przez ( nazwa ubezpieczyciela). Uraz ten spowodował u mnie …. (wymienić skutki,objawy).
W związku z powyższym, w celu prawidłowego ustalenia uszczerbku na zdrowiu proszę o zorganizowanie i wezwanie mnie osobiście na komisję lekarską.
Podkreślam że nie jest moim zamiarem ,,naciąganie,, (nazwa ubezpieczyciela) na wypłatę odszkodowania przewyższającego doznaną szkodę. Moim celem jest jedynie uzyskanie bez wątpienia zasadnego odszkodowania, w wysokości adekwatnej do doznanego urazu.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie i liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
(podpis)

Jeżeli wzór Ci się przydał – prosimy o odwdzięczenie się!

 

 

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *