Wyświetl

Dochodzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Nie sposób jakkolwiek przygotować się do odejścia bliskiej osoby.  Jednak nagła śmierć np. w wyniku potrącenia przez samochód jest tragedią, która nie dość, że sama w sobie stanowi ogromne obciążenie psychiczne, to zostaje dodatkowo obarczona koniecznością dzielenia bólu z osobami postronnymi (policją oraz sądem czy samym ubezpieczycielem). O ile postępowanie karne jest zazwyczaj prowadzone niemal natychmiast, o tyle dochodzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, musi często poczekać. Okres przedawnienia takich roszczeń wynosi aż 20 lat, przy czym warto mieć na względzie, że często upływ czasu w większym czy mniejszym stopniu niweluje czy też łagodzi skutki takiego zdarzenia i okoliczność ta może być podnoszona przez zobowiązanego podczas miarkowania kwoty należnej uprawnionym.

O ile możliwość dochodzenia odszkodowania za śmierć osoby bliskiej ze względu na fakt znacznego pogorszenia sytuacji życiowej rodziny jest bezpośrednio regulowana przepisem art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, wedle którego: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej”, o tyle możliwość ubiegania się bliskich również o zadośćuczynienie za śmierć krewnego  istnieje dopiero od 2008 roku. Wtedy bowiem miała miejsce nowelizacja przepisu 446 § 4 KC, który to przepis zakłada możliwość ubiegania się rodziny zmarłego o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w sytuacji, gdy w związku z nią nie nastąpiło gwałtowne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Wskazana nowelizacja umożliwiła bliskim osoby tragicznie zmarłej wyrównanie krzywdy (szkody niemajątkowej) która wynika ze straty i objawia się niematerialnym uszczerbkiem w postaci cierpienia psychicznego, bólem po stracie bliskiej osoby, lękiem przed osamotnieniem czy utratą poczucia bezpieczeństwa.

Naturą rzeczy uprawnienia do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie często występują łącznie i uprawnieni mogą dochodzić swoich praw z obu tytułów jednocześnie.

Przykładowo córka mężczyzny, który zginął w wypadku komunikacyjnym będzie uprawniona do żądania zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie po stracie najbliższej osoby, jednak jeżeli w związku ze złym stanem psychicznym poniesie koszty leczenia psychologicznego, zakupu leków uspokajających a dodatkowo stanie przed koniecznością pokrycia kosztów organizacji pogrzebu i pochówku, będzie również uprawniona do żądania od sprawcy zapłaty odszkodowania pokrywającego wszelkie koszty poniesione w związku ze śmiercią ojca.

W zakresie katalogu osób uprawnionych dochodzenia odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w pierwszej kolejności należy wymienić  dziecko, małżonka, rodzeństwo i rodziców zmarłego. Osoby te są bowiem postrzegane jako osoby najbliższe. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Biorąc pod uwagę chociażby stale wzrastającą liczbę nieformalnych związków należy każdorazowo w sposób indywidualny ocenić stopień zażyłości relacji konkretnych osób. Jako że zadośćuczynienie dotyczy doznanej krzywdy, w analizowaniu prawa do świadczenia istotna jest więź uczuciowa, zatem w zależności od konkretnej sytuacji o zadośćuczynienie będą mogli występować również np. dziadkowie, konkubenci, synowa  czy macocha zmarłego. Przy czym należy liczyć się z tym, iż stwierdzenie bliskich relacji ze zmarłym będzie należało udowodnić. Sytuacja jest prostsza, gdy osoby ubiegające się o zadośćuczynienie mieszkały ze zmarłym, prowadziły wspólne gospodarstwo domowe. Wtedy deficyty po stracie bliskiej osoby będą bowiem najprawdopodobniej dotyczyły zarówno sfery uczuciowej jak i ekonomicznej, zatem zaistnieją łącznie uprawnienia zarówno do odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienia i odszkodowania uprawnieni mogą dochodzić od sprawcy wypadku. Przy czym o ile faktycznie bezpośrednio odpowiada on w postępowaniu karnym, kiedy to sąd może zobowiązać go do zapłaty tzw. nawiązki w określonej kwocie o tyle w postępowaniu cywilnym odpowiedzialność kierowcy-sprawcy zostaje scedowana na zakład ubezpieczeń, z którym miał on zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zatem ubiegając się o świadczenia kontaktujemy się z konkretnym zakładem ubezpieczeń.  Działanie to jest o tyle korzystniejsze, że sytuacja majątkowa sprawcy może nie zabezpieczać roszczeń w sposób wystarczający.

Dochodzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiejNależy pamiętać, że zakład ubezpieczeń nie przyjmie odpowiedzialności za wypadek, jeżeli sprawca w momencie wypadku nie miał ważnej polisy ubezpieczeniowej. Ponadto ewentualna nawiązka wypłacona w postępowaniu karnym może zostać uwzględniona, a w praktyce odliczona od sumy świadczeń przyznanych uprawnionym – jest to działanie bardzo powszechne.

Sytuacja, w której sprawca nie dysponował ważną polisą OC również nie pozostawia uprawnionych na straconej pozycji. Wobec takich okoliczności można zgłosić roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który po zakończeniu postępowania może dochodzić wyrównania wypłaconych kwot bezpośrednio od sprawcy zdarzenia w ramach roszczenia regresowego. Również sytuacja, w której sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia nie sprawia, że dochodzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej jest przegrana. W takich przypadkach również UFG wypłaca należne rodzinie pieniądze.

O ile żadne pieniądze nie wynagrodzą bólu i cierpienia po stracie bliskiej osoby, o tyle warto mieć świadomość uprawnień do świadczeń, dzięki którym osoby bliskie będą mogły spokojniej przeżyć czas żałoby, zamiast martwić się również o kwestie ekonomiczne. Tym bardziej, że przeprowadzenie postępowania odszkodowawczego w imieniu rodziny osoby, która zginęła w wypadku możemy zlecić specjaliście, który dołoży wszelkich starań, aby należne świadczenia zostały wypłacone. Dodatkowo, jeżeli jest to profesjonalista, zapewne będzie starał się uczynić to w sposób, który będzie angażował uprawnionych jedynie w stopniu absolutnie koniecznym, szanując w ten sposób trudny czas, z jakim muszą poradzić sobie najbliżsi zmarłego.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

One thought on “Dochodzenie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej”

  1. Anna napisał:

    Muszę dodac, iż dla poszkodowanych są to bardzo trudne sprawy pid Katem emocjonalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin