Wyświetl

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania

Aby w sposób właściwy oszacować wysokość kwoty odszkodowania należnej osobie poszkodowanej, osoba, która ucierpiała w wypadku musi przygotować szereg dokumentów. To dzięki dobrej dokumentacji ubezpieczyciel będzie miał możliwość analizy całości okoliczności sprawy, zaś firma reprezentująca poszkodowanego w sprawie odszkodowawczej, uzyska możliwość odpowiedniego zgłoszenia roszczeń składających się na końcową sumę, którą uzyska poszkodowany. Należy ponadto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia okoliczności, z których wynika prawo do świadczenia odszkodowawczego. Więc jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

I. Oświadczenie poszkodowanego

                Oświadczenie osoby poszkodowanej jest jednym z podstawowych dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia starań o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Nie istnieje jeden wzór wskazujący dokładnie jak takie oświadczenie powinno wyglądać. Dobra kancelaria odszkodowawcza często pomaga swoim Klientom opracować takie oświadczenie, mając świadomość, że poszkodowany zazwyczaj pisze je pierwszy raz. Niemniej jednak, zasada „im więcej tym lepiej”, szczegółowy opis okoliczności wypadku, opisany przez osobę poszkodowaną pozwala na odtworzenie okoliczności wypadku i wskazanie ciągu zdarzeń, które doprowadziły do momentu starań o uzyskanie należnych świadczeń. Na poparcie okoliczności wskazanych w oświadczeniu należy mieć stosowną dokumentację, o której mowa będzie w dalszej części artykułu.

II. Dowody „tuż po”

                Dodatkowe dokumenty / dowody, potwierdzające okoliczności wypadku opisane w oświadczeniu mogą być różne i zależą od konkretnej sytuacji. Jeżeli poszkodowany ucierpiał w wypadku komunikacyjnym prawdopodobnie na miejsce zdarzenia zostały wezwane odpowiednie służby. Na potwierdzenie tych okoliczności tworzone zostają: notatka policyjna (do uzyskania w danej jednostce policji) oraz karta medycznych czynności ratunkowych (do uzyskania w placówce medycznej, do której odwieziono poszkodowanego tuż po wypadku).

                Jeżeli wypadek polegał na poślizgnięciu na chodniu, potknięciu się w miejscu powszechnie dostępnym należy uzyskać oświadczenie od świadków zdarzenia (ze wskazaniem danych kontaktowych do danej osoby). Jeżeli przyczyną upadku była np. oblodzona powierzchnia lub ubytek w nawierzchni chodnika, należy sporządzić dokumentację fotograficzną niebezpiecznego miejsca – wystarczą zwykłe zdjęcia oblodzenia lub śniegu. Normalnym następstwem wypadku jest to, że cierpiący poszkodowany może nie być w stanie samodzielnie sporządzić dokumentacji fotograficznej. W takiej sytuacji dobrze jest zachować choć odrobinę zimniej krwi i postarać się by wyręczyła nas w tym jakaś inna osoba, np. świadek. Odpowiednia dokumentacja w sposób niebagatelny wpływa na szybkość i efektywność postępowania odszkodowawczego.

                Sporym ułatwieniem w zakresie udowodnienia okoliczności wypadku jest monitoring, który bardzo często może zastąpić dokumentację fotograficzną. Należy mieć jednak świadomość, że i w tym wypadku trzeba działać szybko, ponieważ często nagrania z monitoringu są przechowywane bardzo krótko. Wskazane jest zatem poszukać w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia: banków, bankomatów, dużych budynków z ochroną lub zwyczajnych kamer umieszczanych np. przy skrzyżowaniach ulic, a następnie postarać się o uzyskanie nagrania na którym zarejestrowano wypadek.

                Jeżeli w wyniku samego wypadku lub akcji ratunkowej zniszczeniu uległy rzeczy osobiste należące do poszkodowanego, warto sporządzić dokumentację fotograficzną zniszczonego mienia i z ostrożności dotyczącej ewentualności ich późniejszej wyceny należy uszkodzone mienie zachować.

III. Po powrocie ze szpitala

                Wysokość należnych świadczeń w dużej mierze zależy od rodzaju obrażeń, których doznał poszkodowany w wyniku wypadku, ich charakteru / uciążliwości, długości i rodzaju leczenia. Dlatego kolejnym działaniem osoby przygotowującej się do procedury uzyskiwania odszkodowania powinno być wystąpienie do placówki medycznej, w której odbywało się leczenie o wydanie kopii całości dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dotyczącej leczenia powypadkowego. Dokumentację należy gromadzić z każdej placówki, w której odbywało się leczenie lub rehabilitacja powypadkowa.

                Często poszkodowani zastanawiając się jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania zapominają o paragonach i rachunkach. Świadczenia odszkodowawcze obejmują zwrot wszelkich kosztów, które poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem. Niezwykle istotne jest aby osoba poszkodowana gromadziła więc dowody na poniesione z tego tytułu koszty. Wszelkie lekarstwa, środki ortopedyczne itp. powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie na fakturach / paragonach / rachunkach potwierdzających koszt ich zakupu, w sposób nie budzący wątpliwości ubezpieczyciela.

                Innymi elementami składowymi świadczenia odszkodowawczego mogą być również koszty koniecznej opieki sprawowanej nad osobą poszkodowaną (nawet jeżeli opiekę sprawowała osoba najbliższa, członek rodziny lub przyjaciel) oraz utracony zarobek, wynikający z braku zdolności do pracy, koszty dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych oraz inne koszty poniesione w związku ze skutkami wypadku.

                Każda sprawa odszkodowawcza jest inna, inne są jej okoliczności i zakres oraz rodzaj poniesionych przez poszkodowanego kosztów. Wobec powyższego profesjonalny pełnomocnik reprezentujący poszkodowanego każdorazowo analizuje sprawę w sposób indywidualny i informuje klienta o możliwościach działania i jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia adekwatnego do poniesionej szkody. Brak któregoś z powyższej listy nie jest tożsamy z niemożliwością uzyskania odszkodowania. Dobre kancelarie odszkodowawcze wspomagają klienta w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, wyręczając go niekiedy w tym względzie. Nieoceniona okazuje się często również pomoc i wyjaśnienie kwestii związanych ze sporządzaniem oświadczeń dotyczących roszczeń składających się na ostateczną kwotę należnego poszkodowanemu świadczenia. Doświadczenie pełnomocnika w prowadzeniu spraw odszkodowawczych jest tu niezmiernie istotne, ponieważ gwarantuje odpowiednią ochronę interesów poszkodowanego.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

One thought on “Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania”

  1. Centrum Odszkodowań napisał:

    w razie problemów chętnie pomożemy w uzyskaniu odszkodowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin