Wyświetl

Odszkodowania za wypadek na nartach

Odszkodowanie za wypadek na stoku

Gdy za oknem temperatura już coraz niższa, a w górach pojawia się pierwszy śnieg – dla pasjonatów sportów zimowych to znak – wielkimi krokami zbliża się sezon narciarski. Zanim jednak zapakowany zostanie sprzęt zimowy, a narciarze wyruszą na swe ulubione szlaki, dobrze jest przygotować się na wszelkiego rodzaju sytuacje, również te nieszczęśliwe. Warto zawczasu wpisać numer do GOPR-u w telefonie, wykupić polisę i dowiedzieć się, co robić gdy do wypadku już dojdzie. Warto także wiedzieć, kiedy i jak można otrzymać odszkodowanie za wypadek na nartach.

Wjechał we mnie inny narciarz

Kolizja dwóch lub więcej osób, czy też najechanie na innego narciarza / snowboardzistę to jedna z najczęstszych sytuacji wypadkowych na stoku. Osoba, która w nas wjechała obowiązana jest zatrzymać się, udzielić pomocy i upewnić się czy wszystko jest w porządku. Jeśli kolizja ma poważniejsze skutki, bądź czujny. O ile ubezpieczyłeś się przed wyjazdem, sytuacja wydaje się być jasna – jest szansa na odszkodowanie z polisy. Jeśli natomiast nie posiadasz ubezpieczenia, koniecznie musisz zdobyć dane sprawcy, gdyż to on na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.) będzie odpowiadać za całą powstałą szkodę i koszty Twojego leczenia.

W momencie wypadku posiadałem ubezpieczenie

Jeśli w momencie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia posiadałeś ważną polisę ubezpieczeniową NNW, sprawa jest dosyć prosta. Nie musisz bezwzględnie martwić się o to, aby zawczasu spisać dane sprawcy oraz świadków, choć taki zabieg zawsze będzie na Twoją korzyść. Każdorazowo umowa ubezpieczenia dokładnie określa warunki i należne sumy. Z reguły, w umowach ubezpieczenia dla narciarzy rozgraniczone zostają maksymalne kwoty, jakich zwrotu można żądać w związku z poniesionymi kosztami leczenia oraz osobno za koszty ratownictwa medycznego. W zależności od wariantu ubezpieczenie może pokrywać również koszty zniszczonego sprzętu zimowego, odszkodowanie za niewykorzystany urlop lub co ważne, zawierać ubezpieczenie OC. Może ono się okazać zbawienne, jeśli to Ty nieumyślnie spowodujesz wypadek. Wówczas to Twój ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność za wyrządzoną przez Ciebie szkodę. Pamiętaj, że w górach koszty ratownictwa medycznego czy chociażby samego transportu z miejsca wypadku są gigantyczne. Transport skuterem śnieżnym, helikopterem to często kwoty liczone w dziesiątkach tysięcy. Bez ubezpieczenia OC, jako sprawca, będziesz musiał pokryć te koszty z własnej kieszeni. Jeśli to Ty jesteś poszkodowany i posiadasz jedynie „niższy” wariant ubezpieczenia – Ty lub Twoi bliscy powinniście się upewnić, że posiadacie dane odpowiednich osób.

Wysokość sumy ubezpieczenia a odszkodowanie

Może się okazać, iż suma ubezpieczenia nie pokryje wszystkich poniesionych kosztów, a wówczas konieczne będzie dochodzenie pozostałej kwoty od sprawcy wypadku na zasadach ogólnych. Co więcej, ubezpieczyciel może próbować uwolnić się od odpowiedzialności, próbując wykazać, iż zaistniała umowna przesłanka zwalniająca go od konieczności poniesienia kosztów, jak np. jazda pod wpływem alkoholu, poruszanie się poza wyznaczoną trasą, a czasem nawet po prostu zjazd po czarnej trasie. Jeśli zachowałeś środki ostrożności i poruszałeś się zgodnie z zasadami, dla swojego własnego dobra upewnij się, że masz na to świadków.

Leczenie bezkosztowe po wypadku

Obecnie popularną praktyką wśród ubezpieczycieli jest bieżące finansowanie leczenia. Działa to w ten sposób, iż ubezpieczony otrzymuje numer alarmowy pod który powinien zadzwonić w razie zaistnienia zdarzenia. Wówczas zostaje skierowany lub przewieziony do najbliższej placówki medycznej, z którą zakład ubezpieczeniowy współpracuje. Należy jednak każdorazowo uważnie przeanalizować umowę, ponieważ ubezpieczyciel może próbować stworzyć u poszkodowanego przekonanie, iż skoro pokryto koszty leczenia na miejscu, ubezpieczenie zostało już wykorzystane, a poszkodowany nie posiada dalszych roszczeń. Często jest to bardzo mylne wrażenie, ponieważ dane uszkodzenie ciała może generować konieczność podjęcia rehabilitacji również po powrocie z wyjazdu, ponadto być może z naszego wariantu wynikało pokrycie kosztów zniszczonego sprzętu i ubrań sportowych. Wówczas zwrotu tych wszystkich kosztów mamy pełne prawo się domagać.

W momencie wypadku nie byłem ubezpieczony

Tutaj sprawa się nieco komplikuje. O ile zachowaliśmy zasady bezpieczeństwa i nie ponosimy winy w zaistnieniu wypadku, sprawca który wyrządził szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia i wypłacenia odszkodowania za wypadek na nartach. Jeśli sprawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie powinien stwarzać problemów. Uzyskujemy wówczas jego dane oraz numer takiej polisy. Jak przy każdym zdarzeniu wywołującym obowiązek odszkodowawczy, pamiętajmy, aby zaopatrzyć się w dane świadków oraz dokumentować poniesione koszty leczenia. Na etapie likwidacji szkody, ubezpieczyciel będzie wymagał od nas dowodów podnoszonych twierdzeń i poniesionych kosztów. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ten kto wyrządził szkodę, obowiązany jest do naprawienia wszelkich normalnych jej następstw, jeżeli tylko wykażemy związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem sprawcy, z którym przepisy wiążą obowiązek odszkodowawczy a wystąpieniem danej szkody i poniesieniem w związku z jej zaistnieniem kosztów. A te są bardzo szerokie i obejmują m.in.:

 • zadośćuczynienie – czyli pieniężną rekompensatę za doznaną krzywdę, mająca na celu jej złagodzenie;
 • wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji – operacje, zabiegi, wizyty u specjalistów itd.;
 • koszty środków farmakologicznych i specjalistycznych urządzeń medycznych – lekarstwa, kule, ortezy, wózek inwalidzki;
 • koszty dojazdu do placówek medycznych i transportu z miejsca zdarzenia;
 • koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym;
 • koszty poniesione w związku ze zwiększonymi potrzebami poszkodowanego – np. koszty specjalistycznej diety koniecznej w związku z doznanym urazem;
 • wyrównanie utraconych zarobków;
 • skapitalizowaną rentę z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, w związku z którym konieczne jest przekwalifikowanie zawodowe poszkodowanego lub zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

Jak wynika z powyższego, należne kwoty odszkodowania mogą być bardzo wysokie. Również z tego powodu, jeśli to tylko możliwe, powinieneś zachować maksymalną czujność tuż po zdarzeniu. Nieubezpieczony sprawca wypadku może próbować uciec z miejsca zdarzenia, aby uchylić się od obowiązku odszkodowawczego. Kluczowe może się okazać to, na ile dokładnie Ty lub świadkowie wypadku zapamiętaliście chociażby jego strój. Większość obiektów posiada w niektórych częściach stoku monitoring, pomocny przy identyfikacji sprawcy. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu oraz policję.

Odpowiedzialność zarządcy obiektu

Nie zawsze jednak winnym wypadku jest inny narciarz. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której odpowiedzialny za zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia jest zarządca trasy, czy też szerzej ujmując – obiektu narciarskiego. Złe oświetlenie stoku, nieprawidłowe oznaczenie trasy lub zupełny brak takiego oznaczenia, brak odpowiednich zabezpieczeń (np. ogrodzenia na końcu trasy), złe urządzenie tras zjazdowych, udostępnienie stoku zbyt dużej liczbie osób, niewystarczające naśnieżenie stoku – to tylko przykłady możliwych zaniedbań zarządcy/właściciela obiektu, za które ponosić będzie odpowiedzialność. (Pamiętaj o dokumentacji fotograficznej!) Jeśli doznaliśmy obrażeń na skutek tego typu nieodpowiednich działań lub zaniechań na stoku, koniecznie musimy ustalić podmiot odpowiedzialny. To właśnie od tego podmiotu, będziemy musieli ubiegać się o odszkodowanie. Oczywiście, jeżeli obiekt był ubezpieczony (a ma to miejsce w większości przypadków), to konkretny ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność takiego podmiotu i to właśnie do niego będziemy kierować wówczas swoje roszczenia. Są one analogiczne do tych wymienionych powyżej.

Wypadek na nartach – przyczynienie, a wysokość odszkodowania

Pamiętać należy również o tym, iż zdarzają się sytuacje, w których przyczyniliśmy się do zaistnienia danego zdarzenia. Przykładowo, zdecydowanie się na jazdę w kiepskich warunkach po oblodzonej trasie, może być już uznane za pewnego stopnia przyczynienie. Jednak nawet w takiej sytuacji, nie należy rezygnować z walki o odszkodowanie za wypadek na nartach. Co prawda zostanie ono odpowiednio do stopnia przyczynienia pomniejszone (np. o 20 czy 50 %), jednak nadal kwoty jakie możemy uzyskać są znaczne i z pewnością pokryją część poniesionych kosztów, a te jak już wskazano, w szczególności za granicą, mogą być spore.

Jak w każdym postępowaniu likwidacyjnym pamiętaj, że będziesz musiał wykazać zasadność wydatków i konieczność ich poniesienia. Jeśli z danego świadczenia mogłeś bez problemu skorzystać w ramach funduszu NFZ lub za granicą na terenie Unii Europejskiej na podstawie „niebieskiej karty” – ubezpieczyciel czy też osoba odpowiedzialna za wypadek, może odmówić pokrycia kosztu tego świadczenia wykonanego „prywatnie”.

Bez względu na zachowanie innych narciarzy, staraj się zawsze zachowywać ostrożność i przestrzegać zasad panujących na danej trasie, nigdy nie rezygnuj z kasku. A gdy do wypadku już dojdzie, skrupulatnie zbieraj dowody dotyczące zaistniałego zdarzenia. Jeśli nie masz pewności co do przysługujących Ci roszczeń, skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Walka z ubezpieczycielem w wielu wypadkach bywa niestety trudna.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

3 thoughts on “Odszkodowania za wypadek na nartach”

 1. adwokat napisał:

  ciekawy artykuł

 2. Karina napisał:

  Miałam poważny wypadek w pracy z powodu zaniedbania pracodawcy. Po wszystkim mnie zwolniono zaraz po przywróceniu po urlopie z powodu uszkodzenia ciała w wyniku wypadku. Nie otrzymałam nawet żadnego odszkodowania! Zgłosiłam się od razu do kancelarii poleconej przez przyjaciółkę. Nie chciałam powrócić do pracy, uzyskałam za to całkiem przyzwoite odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 3. Zosia napisał:

  Świetny artykuł! Dopiero niedawno dowiedziałam się o tym, że jest rozporządzenie, które mówi o tym jakie odszkodowanie można uzyskać w zależności od uszczerbku na zdrowiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin