Wyświetl

Odszkodowanie dla pasażera motocykla

Odszkodowanie dla pasażera motocykla

Wypadek z udziałem motocykla zawsze wzbudza pewne kontrowersje. Ta grupa użytkowników drogi jest od dawna postrzegana przez innych kierowców za niebezpieczną i niezależnie od okoliczności wypadku zawsze padnie podejrzenie, że to motocyklista jest winien – na pewno jechał za szybko. Jak wygląda procedura zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie dla pasażera motocykla? Na co należy zwrócić uwagę?

Ustalenie odpowiedzialnego

Praktyka odszkodowawcza pokazuje– niestety na polskich drogach wciąż dużo jest wypadków – część z nich to wypadki, w których poszkodowanymi są motocykliści lub ich pasażerowie. Jak wygląda sytuacja prawna tych drugich? Z punktu widzenia pasażera motocykla sprawa odszkodowawcza może się wydać z góry wygrana – dostanie odszkodowanie – niezależnie od tego czy winę za zdarzenie ponosi kierowca motocykla, z którym się poruszał, czy też inna osoba, która spowodowała wypadek. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej posiadacza motocykla, który jest sprawcą zdarzenia. W drugim, w zasadzie sytuacja się nie zmienia, pasażer motocykla otrzymuje odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia (odrobinę trudniej jest ją po prostu ustalić). Po wypadku, pasażer może dochodzić następujących świadczeń:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, koszt lekarstw i sprzętu medycznego itp. – art. 444 § 1 k.c.,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne – art. 445 § 1 k.c.,
  • zwrot utraconych zarobków w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c..

Wysokość odszkodowania dla motocyklistów jest liczona tak samo jak dla poszkodowanych w samochodach osobowych i sam fakt poruszania się jednośladem nie wpływa na to, czy odszkodowanie jest wysokie czy niskie. Sama wysokość odszkodowania jest wyliczana na podstawie doznanych obrażeń, okoliczności dodatkowych, sytuacji materialnej i życiowej oraz prognozy długości dochodzenia do stanu przed wypadkiem.

odszkodowanie dla pasażera motocykla

Przyczynienie w wypadku motocyklowym

Osobną kwestią w przypadku motocyklistów jest przyczynienie. Gdy dojdzie do zdarzenia drogowego i ubezpieczyciel bada jego okoliczności, aby oszacować szkodę oraz swój obowiązek odszkodowawczy – zawsze sprawdzi czy poszkodowany miał na sobie kask. Jeśli nie – niemal automatycznie oznacza to przyczynienie poszkodowanego do szkody (przynajmniej dla ubezpieczyciela). W rzeczywistości brak kasku nie zawsze równy jest przyczynieniu do rozmiaru szkody. W praktyce można spotkać się z wypadkami, w których poszkodowany nie odniósł żadnych obrażeń głowy ani szyi, tylko np. ma złamaną nogę, a ubezpieczyciel i tak – niemal automatycznie ustala przyczynienie, mimo iż fakt braku kasku w takiej sprawie nie ma absolutnie żadnego wpływu na szkodę. W takiej sytuacji należy walczyć o swoje prawa, niezależnie czy z pomocą dobrej kancelarii odszkodowawczej, czy samemu.

Zwrot kosztów odzieży motocyklowej

Poruszający się motocyklem są znacznie bardziej narażeni na odniesienie urazów w wypadku niż poruszający się samochodem, z oczywistych względów wypadek stanowi dla nich większe zagrożenie. Aby zapobiec obrażeniom, niektórzy motocykliści noszą specjalną odzież, która ma ich chronić przed urazami (zwłaszcza w postaci otarć oraz innych podobnych urazów powierzchni skóry). Odzież ta po wypadku często nadaje się tylko do wyrzucenia, z czym ubezpieczyciele czasem polemizują. Należy pamiętać, iż poszkodowanemu w wypadku należy się zwrot wszelkich kosztów, które poniósł w związku z wypadkiem, a także pokrycie wszelkich strat które poniósł – nawet jeśli koszty te są znaczne. Spodnie motocyklowe, w których jest przedarta dziura nie mogą być już używane – nie zapewniają już właściwej ochrony. Dobrej jakości odzież motocyklowa to duży wydatek – tym bardziej nie wolno poprzestawać na jedynie częściowym pokryciu jej wartości przez ubezpieczyciela.

W trakcie podróży pasażer motocykla ma znikomy wpływ na samą jazdę, tym ważniejsze jest aby mieć zaufanie do umiejętności motocyklisty, z którym podróżuje. Odszkodowanie dla pasażera motocykla zazwyczaj można wywalczyć, jedyne co pozostaje, to odpowiednia kwota wypłaconych pieniędzy.

LWG!

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin