Wyświetl

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (zderzenia dwóch samochodów czy też potrącenia pieszego bądź rowerzysty), ma prawo uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy z OC sprawcy. Wynika to z faktu, że każdy posiadacz samochodu obowiązany jest posiadać umowę odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) za szkody powstałe na skutek ruchu tego pojazdu. Dzięki temu, poszkodowany nie musi dochodzić odszkodowania bezpośrednio od sprawcy (który często może okazać się niewypłacalny), ale ma możliwość skierowania swoich roszczeń do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym taka umowa była zawarta. Osoby, które mają pytania jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy mogą skorzystać z formularza kontaktowego, lub napisać bezpośrednio do redakcji: kontakt@blogpowypadkowy.pl   

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której okaże się, iż sprawca wypadku nie posiadał ważnej umowy OC, nie należy obawiać się utraty szansy na uzyskanie odszkodowania. Wówczas należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci odszkodowanie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci również odszkodowanie w sytuacji, w której sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia (wyłącznie w sytuacji szkody na osobie lub jednocześnie zaistniałej szkody na mieniu i na osobie, jeśli rozstrój zdrowia trwał powyżej 14 dni).

Odszkodowanie za wypadek samochodowy należne jest każdej osobie poszkodowanej chyba, że do zdarzenia doszło:

1.    z wyłącznej winy osoby trzeciej (np. wepchnięcie poszkodowanego pod jadący samochód przez osobę trzecią);

2.    z wyłącznej winy poszkodowanego (np. poszkodowany wbiegł pod jadący samochód);

3.    na skutek siły wyższej (np. zaparkowany samochód na skutek huraganu przygniótł przechodnia).

Jak zdobyć wysokie odszkodowanie za wypadek samochodowy? Każda sytuacja musi być poddana dokładnej analizie, najlepiej przez prawnika, bowiem zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel lub sąd może zastosować instytucję przyczynienia się poszkodowanego. Wówczas wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie zostanie stosownie pomniejszone o procent przyczynienia się. Jako przykład można podać następujący, dość nieskomplikowany stan faktyczny: poszkodowany będący pod wpływem alkoholu, śpiesząc się na autobus wszedł na jezdnię, nie zauważając samochodu jadącego z nadmierną prędkością pomimo, iż w danym miejscu było ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Jakie odszkodowanie za wypadek  można otrzymać?

Poszkodowanemu przysługuje szereg roszczeń, których spełnienia może domagać się od zakładu ubezpieczeń. Należą do nich m.in.:

1.    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

2.    zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;

3.    zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych;

4.    zwrot kosztów opieki osób trzecich (nie tylko wykwalifikowanej kardy pielęgniarskiej, ale również opieki świadczonej przez członków rodziny, przyjaciół);

5.    zwrot utraconych zarobków.

Przedawnienie odszkodowania

Często poszkodowani są informowani, że na zgłoszenie roszczenia mają tylko trzy lata czy też, że zgłoszenie powinno nastąpić dopiero po zakończeniu leczenia. Prawda jest taka, że zwlekanie ze zgłoszeniem szkody wpływa na niekorzyść poszkodowanego, a przedawnienie szkody wynikającej z przestępstwa i roszczenie o naprawienie tej szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu. Bezpośrednio po wypadku doznana krzywda odczuwana jest znacznie dotkliwiej, co wpływa na wysokość zadośćuczynienia. Co więcej, zakład ubezpieczeń powinien przeprowadzić likwidację szkody w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Oznacza to, iż przedłużenie procesu likwidacji szkody uprawnia poszkodowanego, od żądania odsetek ustawowych za opóźnienie od 31-dnia po dniu zgłoszenia szkody. Pamiętać należy również o tym, iż wydana w ciągu 30 dni decyzja ubezpieczyciela, nie jest decyzją ostateczną, i można się od niej odwołać. Jeżeli kwota zadośćuczynienia nie jest adekwatna do doznanej krzywdy, istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pomimo, iż niektórym wydaje się, że dochodzenie odszkodowana jest procesem krótkotrwałym i prostym, nieznajomość przepisów może doprowadzić do braku zgłoszenia należnych roszczeń czy też zawarcia niekorzystnej ugody. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizując się w odszkodowaniach sprawnie poprowadzi sprawę odszkodowawczą.

 odszkodowania

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

One thought on “Odszkodowanie za wypadek samochodowy”

  1. Kamil Koszek napisał:

    Czasami ciężko jest dochodzić swoich praw. Wszystko zależne jest od tego z jakim ubezpieczycielem mamy do czynienia i jakie argumenty będziemy w stanie przedstawić. Moja siostra miała dosyć podobne problemy, bowiem ubezpieczyciel długo zastanawiał się nad tym czyja to tak naprawdę była wina. Na całe szczęście skorzystała ona z usług fachowców. Pomogli oni uporać się ze wszelkimi problemami. Całe szczęście, że są takie strony jak ta, gdzie człowiek może dochodzić swoich praw i dowiadywać się o nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin