Wyświetl

Odszkodowanie za wypadek w sklepie

Odszkodowanie za wypadek w sklepie

Wbrew pozorom w sklepie – miejscu wydawałoby się całkowicie bezpiecznym – nierzadko dochodzi do wypadków. Do najczęstszych można zaliczyć te spowodowane poślizgnięciem na mokrej powierzchni, uderzenie spadającym z półki towarem czy przewrócenie regału na klienta. O ile w większości przypadków kończy się na strachu i niegroźnych stłuczeniach, o tyle niektóre wypadki mogą spowodować bardzo poważne urazy i nawet wieloletnie konsekwencje w życiu poszkodowanych. Jak więc dochodzić odszkodowania za wypadek w sklepie

Zadośćuczynienie – podstawy odpowiedzialności.

W polskim systemie prawnym przyznanie zadośćuczynienia jest wprost uzależnione od powstania urazu i jego skali. Nie ma możliwości uzyskania zadośćuczynienia za sam fakt, że do wypadku doszło. Należy więc zapomnieć o pozywaniu sklepu o odszkodowanie za to, że nie dopełnił norm bezpieczeństwa, jeśli nie spowodowało to uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Samo zadośćuczynienie również jest uzależnione od odniesionego urazu. Nie dostaniemy wielomilionowego odszkodowania jak w amerykańskich filmach za uderzenie opakowaniem wacików. Wysokość zadośćuczynienia zwykle zamyka się w kwotach pięciocyfrowych. Podstawy prawnej dla stosownego odszkodowania należy upatrywać w zasadzie winy (z art. 415 kodeksu cywilnego), wedle której osoba (lub podmiot) wyrządzający szkodę, ma obowiązek ją naprawić. Sklep jako miejsce publiczne powinien zapewniać bezpieczeństwo klientom. Potwierdza to szereg orzeczeń sądowych, dla przykładu warto wspomnieć wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I ACa 767/09), w którym sąd stwierdził, iż „Miejsce publiczne powinno być odpowiednio przystosowane i bezpieczne dla odwiedzających je osób. Odpowiada za to zarządca terenu.” Jeśli więc temu obowiązkowi nie zadośćuczyniono – powstaje po stronie zarządcy sklepu odpowiedzialność odszkodowawcza.

Zakres przysługujących roszczeń.

Odszkodowaniem objęte będą wszelkie koszty, które poszkodowany poniósł w bezpośrednim związku z wypadkiem w sklepie. Można więc liczyć na zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, zwrot kosztów opieki (nawet jeżeli świadczyły ją osoby najbliższe), zwrot utraconego zarobku oraz inne koszty, o ile poszkodowany będzie w stanie wykazać, że konieczność ich poniesienia powstała wyłącznie w konsekwencji wypadku. Pod tym względem odszkodowanie za wypadek w sklepie nie różni się zbytnio od przypadków dochodzenia roszczeń za np. wypadki komunikacyjne.

Proces dochodzenia odszkodowania.

Kwestią problematyczną przy tego typu wypadkach może być ustalenie podmiotu zobowiązanego do pokrycia szkody. Inaczej kształtuje się dochodzenie odszkodowania za wypadek w sklepie, który nie należy do żadnej sieci handlowej, należący do jednoosobowego przedsiębiorcy, a inaczej za wypadek w sklepie należącym do dużej sieci handlowej. W tym drugim przypadku (przynajmniej w teorii) możemy liczyć na to, iż podmiot posiada ubezpieczenie i wykupioną na podobne przypadki polisę OC. Czasami będzie to ubezpieczenie właściciela tego konkretnego sklepu, a czasami ubezpieczenie całej sieci. Nierzadko dochodzi nawet do zbiegu tych dwóch ubezpieczeń – wówczas poszkodowany ma wybór od którego z ubezpieczycieli dochodzi stosownych roszczeń.

Zazwyczaj dochodzenie odszkodowania za wypadek w sklepie, który należy do większej sieci handlowej, jest o tyle prostsze, że zwykle sklep ten jest ubezpieczony. Inaczej sytuacja ma się wobec małych lokalnych sklepów, których właściciele nie zawsze posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wówczas ustalenie podmiotu zobowiązanego, a następnie skłonienie go do naprawienia szkody może nastręczać więcej trudności.

Zabezpieczenie dowodów.

Co zatem należy zrobić, aby uniknąć kłopotów na etapie dochodzenia roszczeń? Po prostu, zadbać o dowody. Nawet jeżeli w pierwszej chwili (nierzadko pod wpływem szoku) wydaje nam się, że nic poważnego się nie stało – zadbajmy o sporządzenie protokołu na miejscu. Personel sklepu powinien znać i umieć zastosować procedury odpowiedniego zachowania w takich sytuacjach. Nie zawsze jednak spotkamy się z odpowiednią i przychylną reakcją. Dlatego najlepiej jest zadbać o swoje interesy samodzielnie. Jeśli nikt z obsługi sklepu nie widział zdarzenia – zgłośmy je, opiszmy okoliczności i zażądajmy sporządzenia protokołu. Nawet jeżeli miałby nam się nigdy nie przydać – zawsze lepiej, żeby zdarzenie było opisane. Podobnie w przypadku kamer monitoringu – jeśli widzimy, że miejsce wypadku znajduje się w zasięgu którejkolwiek z kamer – złóżmy pisemny wniosek o zabezpieczenie (bądź najlepiej udostępnienie) nagrania z monitoringu tej kamery. Przedsiębiorca oczywiście nie ma obowiązku nam udostępnić tego nagrania – jednak w przyszłości, sam fakt złożenia takiego wniosku może nam pomóc. Jeżeli ktoś widział nasz upadek – poprośmy go o dane kontaktowe (np. telefon), gdyż oświadczenie (lub na dalszym etapie zeznania) naocznego świadka, mogą się okazać niezbędne do udowodnienia odpowiedzialności zarządcy sklepu.

 

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w sklepie może się okazać procesem nadspodziewanie problematycznym, jednakże dobrze poprowadzone postępowanie powinno pozwolić na uzyskanie należnego zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Żeby sobie ułatwić to postępowanie w przyszłości, należy zawczasu zabezpieczyć lub pozyskać stosowne dowody. W przeciwnym wypadku – w skrajnych przypadkach – uzyskanie należnych świadczeń może się okazać niemożliwe ( jeśli na przykład nie będziemy w stanie wykazać odpowiedzialności).

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin