Wyświetl

Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Szukając dziury w całym

Zimowa aura panująca za oknem wpływa nie tylko na samopoczucie użytkowników dróg, ale również na samą kondycję nawierzchni, za pomocą których poruszamy się codziennie przemierzając drogę z domu do pracy i z powrotem. Czynniki takie jak spadek temperatury, odśnieżanie, posypywanie solą, używanie łańcuchów samochodowych powodują powstawanie ubytków w nawierzchni ulic. Jakie są więc skutki, gdy wjeżdżając w taką „dziurę” uszkodzimy samochód? Czy koszty naprawy musimy pokryć z własnej kieszeni? Kto wypłaci odszkodowanie za dziurę w jezdni?

Autocasco

Najprostszym rozwiązaniem jest posiadanie wykupionej polisy AC. W takim przypadku to ubezpieczyciel zwróci nam koszty naprawy samochodu. Jednakże wykupując takową polisę należy uważnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umów danego ubezpieczyciela. Zdarza się tak, że ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność np. za szkody poniżej kwoty 500 zł, bądź szkody dotyczące wyłącznie uszkodzonych opon. Ubezpieczyciel może zastrzec specjalną procedurę dowodową, m.in. zobowiązać właściciela pojazdu do niedokonywania napraw i zmian bez poddania pojazdu wcześniejszym oględzinom.
Czy brak wykupionej polisy AC, obciąży naszą kieszeń naprawą uszkodzonego auta? Osoby nieposiadające wykupionego dobrowolnego ubezpieczenia, nie muszą się obawiać dodatkowymi kosztami niezawinionych przez nich szkód. Brak Autocasco nie pozbawia ich automatycznie możliwości na odszkodowanie za dziurę w drodze.

uszkodzona opona

Odpowiedzialność zarządcy

Polski ustawodawca na gruncie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460) wyróżnia cztery rodzaje dróg, wskazując zarządcę każdej z nich. I tak zarządcą dla:
• dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
• dróg wojewódzkich -zarząd województwa;
• dróg powiatowych -zarząd powiatu;
• dróg gminnych -wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jeśli natomiast do szkody doszło na terenie drogi wewnętrznej, odpowiedzialność poniesie podmiot zarządzający nieruchomością.

Podmioty te ponoszą odpowiedzialność na zasadzie winy. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.,) „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Natomiast do obowiązków zarządcy drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, należy w szczególności m. in.:
• utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
• przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
• wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
• przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

Ustawodawca sam określa wprost obowiązki, jaki spoczywają na zarządcy drogi, a których zaniechanie ze strony zarządcy, powoduje powstanie winy po jego stronie.
Aby dochodzić roszczeń od zarządcy drogi, muszą być zatem spełnione następujące przesłanki:
• Szkoda jaką ponieśliśmy;
• Działanie lub zaniechanie zarządcy drogi;
• Adekwatny związek przyczynowy.

Roszczenie

W związku z zaistniałą szkodą możemy zarządca odpowiada nie tylko za spowodowanie szkód majątkowych, ale również za szkody osobowe. Warto pamiętać, że w przypadku szkody, zarządca zobowiązany jest pokryć koszty związane nie tylko z naprawą uszkodzonego samochodu, ale również koszty holowania, wynajęcia samochodu zastępczego, itd. Co więcej, odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko rzeczywistych strat, ale również utraconych korzyści jakie mogliśmy osiągnąć gdyby nie wypadek.

Odpowiedzialność solidarna

Ubezpieczenie OC zarządcy drogi jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obecnie większość jednostek organizacyjnych posiada wykupione polisy. W takim przypadku, zarządca przekaże sprawę swojemu ubezpieczycielowi, bądź wskaże osobie poszkodowanej właściwy zakąś ubezpieczeń wraz ze wskazaniem łączącej ich umowy i numerem wykupionej polisy.
Jednakże w przypadku gdy zarządca nie posiada ubezpieczenia OC, bądź suma ubezpieczenia jest zbyt niska i nie zaspokoi w całości naszych roszczeń możemy dochodzić odszkodowania bezpośrednio od zarządcy całej kwoty, bądź też kwoty przekraczającą sumę ubezpieczeniową na jaką ubezpieczył się zarządca.

Dowody

Gdy do zdarzenia już doszło, koniecznym jest udokumentowanie poniesionej szkody, ale przede wszystkim winy po stronie osoby odpowiedzialnej. Tym samym, najlepiej bezpośrednio po zdarzeniu wykonać zdjęcia fragmentu drogi na którym doszło do zdarzenia, jak również zdjęć danego ubytku w nawierzchni. Dobrze jest spisać dane świadków oraz powiadomić jednostkę policji.
Pomimo, iż dochodzenie roszczeń wydaje się nie być skomplikowaną sprawą, warto jednak pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik w odpowiedni sposób poprowadzi naszą sprawę, pomoże zebrać wymagane dowody oraz ustali zarządcę drogi. Zaoszczędzi to nie tylko nasz czas, ale również przyśpieszy proces wypłaty odszkodowania.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

3 thoughts on “Odszkodowanie za dziurę w jezdni”

  1. Raleigh Vanarsdale napisał:

    Ciekawy wpis, oby tak dalej!

  2. adam napisał:

    Wyjątkowo interesująca strona ochoczo będę częściej zaglądać. Nie mogę się doczekać kiedy przeczytam pozostałe porady.

  3. Galt napisał:

    Bardzo dobry koncept na stronę, cieszę się, że na nią wpadłem. Można wyczytać wiele interesujących artykułów.

Komentarze są wyłączone.

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin