Wyświetl

Odszkodowanie za kradzież w hotelu

Odszkodowanie za kradzież w hotelu

Właściciel każdego obiektu, który pobiera opłatę za nocleg, musi zapewnić klientom bezpieczeństwo oraz zagwarantować, że rzeczy, które ze sobą przywożą, nie zostaną w trakcie pobytu zniszczone czy skradzione. Czy można jednak otrzymać odszkodowanie za kradzież w hotelu? Choć w regulaminach usług świadczonych przez hotele czy pensjonaty zwykle znajdują się ostrzeżenia i zastrzeżenia, że hotel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, wszędzie obowiązują te same przepisy nadrzędne. Właściciel każdego obiektu, który pobiera opłatę za nocleg, musi zapewnić klientom bezpieczeństwo oraz zagwarantować, że rzeczy, które ze sobą przywożą, nie zostaną w trakcie pobytu zniszczone czy skradzione, a wynika to bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność hotelu za kradzież

„Art. 846. § 1. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu, zwaną dalej »gościem«, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

§ 2. Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów tytułu niniejszego jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

§ 3. Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu lub podobnego zakładu, została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

§ 4. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta umowa przechowania.

Innymi słowy, hotel nie ma prawa ograniczać czy wyłączać swojej odpowiedzialności zapisami w ogłoszeniach, regulaminie, czy nawet umowie. Co ważne, przez rzeczy wniesione rozumiemy każdy przedmiot indywidualnie, który gość wniósł ze sobą na teren obiektu lub pozostawił w wyznaczonym miejscu, np. w pokoju, przechowalni czy sejfie. Warto podkreślić, że rzeczami wniesionymi, do których stosuje się przepisy, są także rzeczy i bagaże pozostające w hotelu już po zakończeniu doby hotelowej i wymeldowaniu się gościa. Normalną i stosowaną na całym świecie praktyką jest, że po upływie ostatniej doby hotelowej klienci zostawiają swoje walizki i bagaże we wskazanym miejscu (najczęściej przy recepcji), jeśli do odlotu samolotu lub odjazdu autokaru pozostaje im jeszcze kilka godzin. Także w takiej sytuacji, w przypadku utraty majątku goście mogą starać się o odszkodowanie za kradzież w hotelu.

Kiedy nie można dostać odszkodowania za kradzież na terenie hotelu

Niestety, problem w staraniu się o odszkodowanie za hotelową kradzież może się pojawić, jeśli brak jakiegoś przedmiotu zostanie zauważony dopiero w domu, przy rozpakowywaniu walizki. W takim przypadku trudno udowodnić, że kradzież nastąpiła w miejscu zakwaterowania. Trzeba koniecznie postarać się zabezpieczyć dostępne dowody, zeznania świadków oraz zdjęcia i nagranie z monitoringu. Niestety, zazwyczaj w tego typu sytuacjach kradzież pozostaje bez odszkodowania.

Jeśli klient stwierdzi brak jakichś rzeczy w swoim pokoju, musi jak najszybciej powiadomić o tym prowadzącego obiekt (w praktyce – osobę pracującą w recepcji). Jeśli tego nie zrobi, jego roszczenie wygaśnie. Tej surowej regulacji nie stosuje się, jeśli szkodę wyrządził prowadzący obiekt lub osoba w nim zatrudniona albo gdy rzecz została przyjęta na przechowanie. Dla celów dowodowych zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.

Za kradzież z pokoju hotelowego odszkodowania od właściciela obiektu nie okradziona osoba nie otrzyma, jeśli szkoda jest następstwem siły wyższej, czyli np. powodzi czy pożaru, któremu właściciel nie mógł zapobiec. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczyną pożaru była np. awaria przestarzałej instalacji elektrycznej – obowiązkiem właściciela hotelu jest bieżąca konserwacji. Nie może także gość, który sam zniszczy lub po prostu zgubi rzecz na terenie hotelu np. zostawi na ławce lub przy basenie.

 Wysokość wypłacanego odszkodowania za kradzież

Warto też wiedzieć, że odpowiedzialność hotelarza nie jest nieograniczona. Całe odszkodowanie za okradzenie dla jednego gościa może wynieść maksymalnie stukrotność ceny doby hotelowej, którą zapłacił, przy czym odpowiedzialność za jedną zniszczoną/utraconą rzecz  nie może przekroczyć 50-krotnej należności za dobę. Na szczęście, ten górny limit odszkodowania za kradzież w hotelu nie obowiązuje w sytuacji, gdy hotel przyjął rzecz na przechowanie w sejfie albo kradzież lub inna szkoda wynikła z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa i niedopełnienia obowiązków pracownika hotelu.

 

Bezwzględnie należy pamiętać, żeby w przypadku odkrycia kradzieży, O ty fakcie należy natychmiast zawiadomić obsługę hotelu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a także dobrze jest samemu dokumentować przebieg postpowania. Okradziony ma również prawo oczekiwać wezwania na miejsce policji oraz spisania odpowiednich protokołów.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin