Wyświetl

Odszkodowanie za paraliż po wypadku samochodowym

Odszkodowanie za paraliż w wyniku wypadku komunikacyjnego

Nie sposób wyliczyć wszelkich możliwych następstw zdrowotnych, mogących stać się naszym udziałem w wyniku wypadku komunikacyjnego. O ile złamana ręka czy noga z czasem się zrosną, o tyle istnieją następstwa wypadków, które całkowicie zmieniają nasze życie i sprawiają, że musimy na nowo uczyć się funkcjonowania w codziennej rzeczywistości, w nowej sytuacji, z ograniczeniami, które niestety nigdy nie ustąpią. W takich sytuacjach bezwzględnie należy walczyć o swoje prawa, ponieważ odszkodowania za paraliż (w tym np. zadośćuczynienie i renta powypadkowa) może być jedyną szansą na w miarę godziwe życie Poszkodowanej osoby.

Paraliż, bez wątpienia zmienia życie Poszkodowanego w sposób diametralny i jako tragiczne następstwo wypadku – powinno być należycie „wycenione” w zakresie wysokości należnego Poszkodowanemu zadośćuczynienia i odszkodowania oraz pozostałych możliwych do uzyskania świadczeń, uwzględniających indywidualną sytuację życiową Poszkodowanego. Odszkodowanie za paraliż jest przyznawane każdorazowo po indywidualnym rozpoznaniu i rozpatrzeniu – w takich sytuacjach, jeszcze przed zgłoszeniem roszczenia osoby Poszkodowane często korzystają z pomocy Kancelarii Odszkodowawczych (np.: Kancelaria Polskiego Centrum Odszkodowań – http://pco.info.pl ) które pomagają nie tylko ustalić wysokość roszczenia, ale odpowiednio przygotowany prawnik może poprowadzić sprawę nie tylko na etapie negocjacji z ubezpieczycielem, ale także już bezpośrednio z sądzie.

Paraliż po wypadku – od czego zacząć procedurę odszkodowawczą?

Nie ulega wątpliwości, że nawet tak poważnego urazu jak paraliż nie można jednoznacznie sklasyfikować. Podobnie jak wszystkie inne następstwa wypadków, tak i to musi być oceniane w sposób indywidualny, obejmujący wszelakie następstwa zdarzenia wynikające do czasu wydawania decyzji, jak też te, które mogą się ujawnić w przyszłości. Nie bez znaczenia pozostaje tu również zmniejszenie widoków na przyszłość Poszkodowanego, jego wiek, możliwość wykonywania pracy zawodowej czy poczucie przydatności społecznej.

Podstawowym świadczeniem należnym Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym jest odszkodowanie, obejmujące zwrot kosztów poniesionych w związku ze skutkami wypadku, na kwotę odszkodowania mogą składać się koszty związane z:

 • zakupem lekarstw, opatrunków, środków ortopedycznych;
 • konsultacjami i zabiegami medycznymi/rehabilitacyjnymi (przy czym, w przypadku korzystania z ofert komercyjnych ubezpieczyciele bardzo często wymagają udowodnienia, iż poszkodowany nie miał możliwości skorzystania z usług w ramach NFZ);
 • kosztami dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych;
 • kosztami nabycia sprzętów wymaganych ze względu na specyfikę procesu leczenia;
 • kosztami związanymi z przystosowaniem domu lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia podczas wypadku (np. ubranie lub telefon, poszkodowanego);
 • utraconymi zarobkami tj. brakiem możliwości wykonywania pracy ze względu na zwolnienie lekarskie lub otrzymywanie wynagrodzenia w niepełnej wysokości;

Kolejnym świadczeniem należnym osobie Poszkodowanej jest zadośćuczynienie, podstawowym celem tego świadczenia jest kompensacja strat niematerialnych, które poszkodowany poniósł w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Jego wysokość i w tym przypadku zależy od konkretnego przypadku i jest dopasowana do indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej. Każdorazowo jednak obejmuje swoim zakresem zarówno cierpienia fizyczne jak i cierpienia psychiczne czyli ogólnie pojętą krzywdę. Zadośćuczynienie powinno stanowić rekompensatę ujemnych przeżyć wynikających bezpośrednio z wyrządzonej poszkodowanemu szkody.

Kolejne świadczenia mają charakter okresowy, jej celem jest naprawienie trwałych następstw wypadku. Przewidywanych jest kilka rodzajów renty należnej poszkodowanemu i wypłacanej z polisy OC sprawcy szkody. Są to:

 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – omawiany paraliż, niezależnie od jego skali sprawia, że codzienne potrzeby osoby nim dotkniętej ulegają znacznemu zwiększeniu. Mowa tu zarówno o konieczności odbywania długotrwałego leczenia i rehabilitacji, jak i konieczności zapewnienia osobie poszkodowanej opieki w zakresie realizacji codziennych potrzeb. Miarkowanie świadczenia wynika głównie z faktu czy opieka ma charakter czasowy czy tez trwały oraz jaki jest jej zakres.
 • renta z tytułu utraconego dochodu – ten rodzaj świadczenia przysługuje poszkodowanemu w sytuacji, gdy utracił on możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Otrzymanie renty z powyższego tytułu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek tzn. po pierwsze musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił możliwość pracy zarobkowej oraz jako drugi warunek – fakt ten generuje u poszkodowanego zmniejszenie dochodów.
 • renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – zasadniczym celem tej renty jest rekompensata pogorszenia się widoków na przyszłość osoby Poszkodowanej. Najczęściej wyższe świadczenia z tego tytułu otrzymują osoby młode, ze względu na to, iż miały przed sobą więcej możliwości rozwoju czy kariery a nadto dłużej będą musiały żyć ze skutkami wypadku i wynikającymi z tego ograniczeniami.
Odszkodowanie za paraliż – w jakiej wysokości?

Warto wspomnieć, że w ostatnich latach obserwujemy zwyżkową tendencję w zakresie kwot przyznawanych poszkodowanym przez sądy w sprawach wypadków o tragicznych skutkach, w których orzekano o 90% i wyższym uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego. W ramach przykładu:

 • Sąd Apelacyjny w Łodzi w 2005 roku przyznał poszkodowanemu zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń w kwocie: 160.000 zł,
 • Sąd Okręgowy w Warszawie w 2001 roku przyznał zadośćuczynienie na poziomie 180.000 zł,
 • Sąd Apelacyjny w Lublinie w 2004 roku orzekł zadośćuczynienie na poziomie 250.000 zł,
 • Sąd Okręgowy w Płocku w 2003 roku przyznał zadośćuczynienie w kwocie 300.000 zł,
 •  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 2017 roku przyznał zadośćuczynienie w wysokości 1.000.000 zł,
 • W latach 2006-2010 przy znacznych uszczerbkach tendencja ta osadziła się na poziomie 200.000-300.000 zł,
 • Coraz częściej jednak kwoty te są jeszcze wyższe i rozstrzygnięcia opiewają na kwoty rzędu 350.000- 500.000 zł.

Niezależnie od rodzaju świadczenia, każdorazowo warto poprosić o pomoc specjalistę, samo sformułowanie roszczeń, ich odpowiednia argumentacja oraz w razie potrzeby obrona naszych racji przez sądem stanowią milowy krok do otrzymania kwoty wysokiego odszkodowania. Prowadzenie postępowania odszkodowawczego czy to na drodze przedsądowej czy sądowej wymaga czasu i pracy, im lepiej ta praca zostanie wykonana tym lepsze będą jej efekty.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

One thought on “Odszkodowanie za paraliż po wypadku samochodowym”

 1. gg napisał:

  Mi po wypadku pomogło takie Centrum Odszkodowań, więc śmiało mogę ich polecić w takich sytuacjach. Wiem, że jest wiele firm, ale korzystałam z pomocy tylko tej jednej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin