Wyświetl

Odszkodowanie za pobicie

Odszkodowanie za pobicie

Dochodzenie odszkodowania za pobicie nie jest prostym i łatwym zadaniem. W polskim prawie, zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego zasadą jest odpowiedzialność oparta na winie sprawcy szkody, a za szkodę odpowiada osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania tej szkody. W związku z powyższym, aby starać się o odszkodowanie za pobicie najpierw trzeba doprowadzić do wskazania i uznania sprawcy.

Pierwszym zatem elementem jest sprawa karna. Oczywiście, w zależności od rodzaju napaści, można mówić o różnych podstawach sprawy karnej: naruszenie nietykalności cielesnej rozstrój zdrowia poniżej (lub powyżej) 7 dni, ciężki uszczerbek na zdrowiu.. Pobicie to sytuacja, w której polega na tym, że kilka osób na skutek fizycznej napaści naraża osobę poszkodowaną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Co istotne, należy móc wyraźnie oddzielić osobę bitą, inaczej mamy do czynienia z bójką, a nie pobiciem.

Od sprawcy pobicia może się Pan domagać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból i cierpienie, za złamania, obrażenia, oszpecenie, cierpienia psychiczne z tym związane) oraz dochodzić odszkodowania (za poniesione przez koszty leczenia, wydatki na lekarzy specjalistów, na środki medyczne i za utracony zarobek).

Gdzie wnosić sprawę o odszkodowanie za pobicie?

W praktyce trzeba wnieść pozew do sądu rejonowego, wydziału cywilnego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej lub właściwego dla miejsca zdarzenia.  Oczywiście na wcześniejszym etapie można spróbować wysłać do sprawcy przedsądowe wezwanie do dobrowolnej zapłaty. Niestety, w związku z tym, że  jest to dobrowolne – jest mało prawdopodobne i w praktyce rzadko się zdarza, żeby sprawca chciał wypłacić odszkodowanie z własnej woli. Szansą na wypłatę odszkodowania na etapie przedsądowym jest skorzystanie z pomocy prawnika, który wystosuje w imieniu poszkodowanego takie wezwanie. Być może sprawca, widząc jako nadawcę pisma profesjonalną kancelarię przestraszy się możliwych konsekwencji i kolejnego potencjalnego procesu. Ugoda przedsądowa, nawet jeśli wiąże się ze znacznymi ustępstwami finansowymi ze strony poszkodowanej osoby bardzo często będzie lepszym wyjściem niż długoletnie postępowanie w sądzie, które zakończy się postępowaniem komorniczym.

odszkodowania za pobicie

odszkodowanie za pobicie

Co ważne, teoretycznie możliwe jest staranie się o naprawienie szkody i wypłacenie odszkodowania za pobicie już na etapie postępowania karnego, ale w praktyce wyższe odszkodowanie można uzyskać w sądzie cywilnym, bo sądy karne często traktują dodatkowe odszkodowanie za pobicie jako niepotrzebną formę kary wobec sprawcy lub tez próbują sumować odpowiedzialność karną i odszkodowawczą.

 

Jak wygląda sprawa sądowa o odszkodowanie za pobicie

Należy przede wszystkim znać dane sprawcy. Bywa czasem tak, że do pobicia dochodzi podczas zabawy w klubie lub dyskotece, a sprawcami są pracujący tam ochraniarze. Wtedy stroną pozwaną może być właściciel lokalu.  Wnosząc powództwo cywilne musimy się liczyć z kosztami wpisu sądowego (5% wartości przedmiotu sporu) a także koszty powołania ewentualnych biegłych sądowych. Decydując się na sprawę sądową o w sprawie o odszkodowanie za pobicie dobrze jest mieć przy sobie profesjonalnego pełnomocnika. Rozprawy mogą być stresujące, a przestrzeganie sądowych procedur, umiejętność formułowania zarzutów i odpowiedniego przesłuchiwania świadków są kluczowe dla powodzenia sprawy. Rozpraw zazwyczaj jest kilka, składane są zeznania, na bieżąco należy kompletować materiał dowodowy. Ważne jest tez, aby po wygranej sprawie skierować egzekucję do komornika, który zabezpieczy majątek sprawcy pobicia.

W sprawie porad prawnych odnośnie odszkodowania za pobicie lub prowadzenia sprawy prosimy skorzystać z zakładki http://blogpowypadkowy.pl/kontakt/ lub wysłać formularz kontaktowy. Spróbujemy pomóc.

 

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin