Wyświetl

Zniszczony nagrobek – jak uzyskać odszkodowanie

ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONY NAGROBEK

Nagrobki bliskich mimo znaczenia przede wszystkim sentymentalnego, stanowią też dla rodzin niemały wydatek. Tym bardziej problematyczne stają się więc sytuacje, kiedy nagrobek zostanie zniszczony i niezbędna jest jego kosztowna naprawa czy też wymiana na nowy. Jak można starać się o wypłatę pieniędzy, kto zadba aby za zniszczony nagrobek wypłacono odszkodowanie?

Jak w przypadku każdej szkody procedurę dochodzenia należnego odszkodowania należy rozpocząć od określenia bezpośredniej przyczyny zdarzenia. Podobnie jak w przypadku szkód osobowych należy udowodnić przyczynę szkody aby osoba odpowiedzialna nie miała możliwości uniknięcia odpowiedzialności za skutki wypadku.

W razie problemów z uzyskaniem odszkodowania za zniszczony grób, prosimy wysłać formularz kontaktowy. Prawnik ze współpracującą z nami Kancelarią Odszkodowawczą dokona bezpłatnej analizy Państwa sprawy. kontakt@blogpowypadkowy.pl

Kto odpowiada za zniszczony nagrobek?

Jeżeli nagrobek został zniszczony w wyniku np. upadku na niego ciężkiej gałęzi z pobliskiego drzewa, winą należy obarczyć zarządcę cmentarza, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na jego terenie. Zatem również za usuwanie gałęzi, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Pamiętać jednak należy, że jeżeli do ułamania gałęzi nastąpiło w wyniku np. huraganu czyli nieprzewidywalnych sił przyrody, może dojść do sytuacji w której ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, stwierdzając że polisa nie obejmuje działalności sił przyrody. W zakresie odpowiedzialności zarządczej mowa tu o sytuacjach, w których ze względu na stan drzewa można było przewidzieć, że gałąź odłamie się i upadnie powodując szkody.

W przypadku cmentarzy wyznaniowych osobą bezpośrednio odpowiedzialną  tj. zarządcą cmentarza będzie proboszcz danej parafii, w przypadku natomiast cmentarzy komunalnych ze zgłoszeniem roszczenia należy się udać do właściwego urzędu gminy lub miasta, do której należy teren, na którym znajduje się cmentarz. O ile urzędy miejskie czy gminne posiadają najczęściej polisę OC (Odpowiedzialności Cywilnej), z której to polisy w razie stwierdzenia szkody wypłacane zostaje odszkodowanie, o tyle sytuacja wobec zarządcy cmentarza wyznaniowego może wyglądać różnie. Należy pamiętać, że uzyskanie odszkodowania od osoby fizycznej może przebiegać dużo trudniej niż od towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe może  próbować nie przyjąć na siebie odpowiedzialności za zdarzenie i jego skutki, jednakże rzetelna dokumentacja udowadniająca wersję wydarzeń poszkodowanego (np. dokumentacja zdjęciowa) stanowi skuteczny argument do uznania roszczeń i wypłaty należnego odszkodowania.

Problem jednak może powstać w momencie, w którym okaże się że parafia nie dysponuje takim ubezpieczeniem i jedyną możliwością dochodzenia należnego odszkodowania pozostanie wytoczenie powództwa cywilnego zarządcy. W pierwszej kolejności bez wątpienia należy zasięgnąć porady prawnika, z zapytaniem czy wytoczenie powództwa przez poszkodowanego jest dla niego potencjalnie opłacalne ze względu na wysokość kosztów sądowych. Pozostaje również kwestia wypłacalności pozwanego. W momencie, w którym stwierdza się, że zarządca nie dysponuje kwotą zasądzoną przez sąd na poczet odszkodowania, prawdopodobnie dojdzie do konieczności uruchomienia maszyny komorniczej, której zadaniem będzie ściągnięcie należności od zobowiązanego np. poprzez licytację należących do niego ruchomości lub nieruchomości. Pamiętać również należy nie tylko o kosztach sądowych ale i o tym, że sprawy sądowe potrafią trwać bardzo długo.

Odszkodowanie za zawalenie sąsiedniego pomnika

Kolejno, jeżeli bezpośrednim sprawcą zniszczenia nagrobka będzie np. zawalenie się sąsiedniego pomnika do odszkodowania z tytułu strat materialnych związanych z konieczną naprawą czy wymianą zniszczonego elementu będzie właściciel tego nagrobka. Celem wskazania osoby do której należałoby się zgłosić po odszkodowanie, warto udać się do właściwej parafii lub urzędu, gdzie w stosownych rejestrach powinny być wskazane dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Zdarzają się również sytuacje, w których za uszkodzenia odpowiedzialni będą np. kamieniarze, którzy swoją pracę wykonali niezgodnie z zasadami sztuki, w wyniku czego elementy były połączone w sposób niestabilny i nastąpiło np. zawalenie się płyty nagrobnej. W takich sytuacjach po odszkodowanie należy zgłosić się do firmy, która ów nagrobek wykonała.

zniszczony nagrobek odszkodowanie

zniszczony nagrobek odszkodowanie

Kolejna sytuacja dotyczy przypisania winy firmie pogrzebowej, która np. wykonała sąsiedni nagrobek w zbyt bliskiej odległości lub też podczas prac nad nim naruszyła konstrukcję sąsiedniego nagrobka,  co poskutkowało jej jednostronnym zapadnięciem. Wobec powyższego odpowiedzialna za zniszczenia będzie wskazana firma pogrzebowa i to do niej należy skierować zgłoszenie roszczenia w związku z powstałą szkodą.

Oczywiście największą plagę cmentarna stanowią notoryczne kradzieże elementów ruchomych tj. wazonów, kwiatów, zniczy itp. elementów, którymi bliscy starają się udekorować mogiły swoich bliskich.

O ile kradzież elementów ruchomych pozostaje problemem niemal nie do rozwiązania (z powodu chociażby braku monitoringu na cmentarzu, a co za tym idzie braku możliwości wskazania sprawcy kradzieży mienia), o tyle spora część firm ubezpieczeniowych oferuje możliwość objęcia nagrobka ubezpieczeniem na wypadek jego zniszczenia np. w wyniku huraganu, powodzi czy upadku drzewa (którego nie można było przewidzieć). Co prawda raczej nie ma szans na odzyskanie pieniędzy za skradzione kwiaty o tyle, jeżeli skradziony element zamontowany był na stałe do nagrobka np. wazon przyklejony do płyty nagrobnej, za jego kradzież  ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie.

Ubezpieczenie grobu

Co prawda sytuacja na rynku ubezpieczeń zmienia się błyskawicznie i pakiety ubezpieczeniowe są coraz szersze, jednakże z czystej logiki ubezpieczyciele nie obejmują dostępnymi pakietami uszkodzeń nagrobków, które powstały z winy zarządców cmentarzy, wykonawców nagrobków (kamieniarzy)czy przedsiębiorstw pogrzebowych, w końcu w takich sytuacjach łatwo można wskazać odpowiedzialnego za szkodę i dochodzić odszkodowania bezpośrednio od niego. Zatem pakiety ubezpieczeniowe dotyczą przede wszystkim pozostałych sytuacji, w których poszkodowany nie jest w stanie określić sprawcy, albo też za uszkodzenia nagrobka odpowiadają siły przyrody.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin