Wyświetl

Odszkodowanie za brak ogrzewania

W ostatnim czasie w miastach na terenie całego kraju miały miejsce przerwy w dostarczaniu energii ciepłej, w wyniku czego kilkadziesiąt tysięcy osób pozbawionych było ogrzewania w swoich domach. Co zrobić gdy taka sytuacja dotknęła także nas? Czy można dostać odszkodowanie za brak ogrzewania?
Bonifikata.
Zgodnie z prawem energetycznym dostarczanie energii elektrycznej lub cieplnej następuje na podstawie umowy sprzedaży jaką podpisaliśmy z naszym dostawcą. Taka umowa powinna określać między innymi ilość dostarczanej energii, cenę, grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków umowy.
Zgodnie z aktami wykonawczymi regulującymi standardy jakościowe obsługi odbiorców, przerwa w dostawie energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
• przerwy planowanej – 16 godzin
• przerwy nieplanowanej – 24 godzin
Wypłata stosownej bonifikaty powinna nastąpić z inicjatywy przedsiębiorcy, jednakże nie musimy czekać na kontakt ze strony dostawcy, i możemy sami wystąpić z odpowiednim wnioskiem o wypłatę bonifikaty. Takie działanie ze strony konsumentów zmusza przedsiębiorców o lepsze dbanie o urządzenia przesyłowe, i w przyszłości możemy uniknąć sytuacji, w której przez kilka dni będziemy pozbawieni ogrzewania mieszkania.
Przed wystąpieniem ze stosownym wnioskiem warto sięgnąć do postanowień zawartej umowy, która będzie określała szczegóły należnej bonifikaty oraz sposób obliczania jej wysokości.
Odszkodowanie.
Zgodnie z artykułem 435 kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu w osobie lub mieniu, chyba że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za której działanie zakład nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku gdy chcemy dochodzić odszkodowania, to po naszej stronie leży obowiązek wykazania szkody jakiej doznaliśmy na skutek działania przedsiębiorcy. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku braku dostaw energii muszą wstrzymać się z wykonywaniem prowadzonej działalności. W takim przypadku możemy dochodzić odszkodowania za straty jakie ponieśliśmy oraz korzyści jakie mogliśmy osiągnąć gdyby nam szkody nie wyrządzono.
Gdy spotkamy się z odmową.
W przypadku odmowy wypłaty zarówno bonifikaty jak i odszkodowania możemy dochodzić naszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Jednakże należy zawsze pamiętać, że każdy stan faktyczny jest odmienny, uwarunkowany postanowieniami umowy zawartej z przedsiębiorcą, długości przerwy w dostawie energii, stanu faktycznego oraz szkody jakiej doznaliśmy.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin