Wyświetl

Jak napisać oświadczenie po wypadku – wersja poszkodowanego

JAK NAPISAĆ OŚWIADCZENIE PO WYPADKU – WERSJA POSZKODOWANEGO

Oświadczenie Poszkodowanego w wypadku jest jednym z podstawowych dokumentów, które sporządza poszkodowany w toku przygotowania do postępowania mającego na celu uzyskanie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nie istnieje uniwersalne oświadczenie, które należałoby wypełnić i które to uwzględniałoby wszelkie możliwe scenariusze związane z wypadkiem. Wynika to z faktu, że każdy wypadek jest inny, inne są jego okoliczności i różni są przecież sami poszkodowani. Nie powinno być zatem zaskoczeniem, że nawet oświadczenia kilku osób, uczestniczących w tym samym wypadku, mogą się diametralnie od siebie różnić. Należy wziąć pod uwagę, że chociażby ze względu na obrażenia, których doznali poszkodowani mogą oni mieć zupełnie inne wspomnienia odnośnie okoliczności, w których ucierpieli. Przykładowo, jeden z poszkodowanych stracił przytomność pod wpływem silnego uderzenia i odzyskał świadomość dopiero w szpitalu. Wtedy jego opis zdarzenia będzie zupełnie inny, niż drugiego uczestnika wypadku, który utknął we wraku zniszczonego samochodu i widział akcję ratunkową, pamięta transport do szpitala i pierwsze konsultacje medyczne. Tego rodzaju różnice mogą mieć także wpływ na wysokość zadośćuczynienia, ponieważ stopień traumy powypadkowej przeżywanej przez ofiary zależy nie tylko od tego, jak poważnych obrażeń doznali. Wspomnienia o wypadku mogą mieć również ogromny wpływ na  stan psychiczny poszkodowanych, konieczność podjęcia specjalistycznego leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego celem zniwelowania powstałych w wyniku wypadku lęków. Okoliczności te również są brane pod uwagę w procesie miarkowania wysokości należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Niezależnie jednak od rodzaju wypadku i jego indywidualnych okoliczności, najlepszą praktyką pozostaje niezmienne „im więcej, tym lepiej”. Szczegółowy opis okoliczności wypadku zawarty w oświadczeniu poszkodowanego pozwala prawnikowi na kompleksową ocenę możliwości działania w konkretnej sprawie, umożliwia osobie prowadzącej wskazanie klientowi szerokiego spektrum składającego się na sumę należnych poszkodowanemu kwot, a w rezultacie znacząco usprawnia uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości.

Mając na uwadze powyższe, można wskazać ogólny szkic, który wskazuje ogólne elementy, jakie powinny się znaleźć w opisie wypadku.

Wzór oświadczenia poszkodowanego – opis z wyjaśnieniem

Opis okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

W pierwszej części oświadczenia należy wskazać w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia oraz jaką pozycję zajmował poszkodowany/gdzie się znajdował.

  1. „W dniu 4 maja ok. godziny 18:00 przechodziłem przez przejście dla pieszych na ul. Kruczej 12 w Elblągu (na wysokości posesji nr. 80). Nagle mimo wyświetlanego zielonego światła dla pieszych, na przejście z dużą prędkością wjechał samochód x, w wyniku czego zostałem potrącony” lub W dniu 6 grudnia ok. godz. 18:00 jechałem jako pasażer samochodu X, który jechał ulicą y w kierunku z. Nagle, w nasz prawidłowo poruszający się pojazd uderzył inny samochód, w wyniku zdarzenia auto obróciło się i uderzyło w latarnię uliczną. Świadkowie zdarzenia wezwali jednostkę policji oraz karetkę pogotowia ratunkowego”.

Obrażenia po wypadku.

Treść drugiej części oświadczenia po wypadku zawiera opis obrażeń, których doznał poszkodowany. Jeżeli można to stwierdzić, warto wskazać, czy w wyniku obrażeń doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Aby uniknąć pomyłek warto się też wzorować na dotychczasowej dokumentacji medycznej.

  1. „Po przybyciu służb ratunkowych zostałem przewieziony karetką do szpitala x, po wykonaniu badań stwierdzono złamanie kości piszczelowej lewej nogi, złamanie 4 żeber, zwichnięcie barku, wstrząs mózgu oraz ogólne potłuczenia ciała. Ze względu na fakt, że złamanie nogi okazało się skomplikowane, konieczna okazała się operacja polegająca na wszczepieniu śrub stabilizujących. Operację wykonano po dwóch dniach pobytu w szpitalu. W sumie hospitalizacja trwała 8 dni.”

Rozstrój zdrowia poszkodowanego.

W tym miejscu należy wskazać, jakie skutki miał wypadek w odniesieniu do funkcjonowania poszkodowanego. W jakich placówkach przebiegało dalsze leczenie, czy podjęto leczenie psychologiczne, czym spowodowana była ta decyzja. Jak długo trwało leczenie, czy zostało zakończone?

  1. ”W wyniku wypadku kończyna została unieruchomiona w opatrunku gipsowym na okres 7 tygodni, po tym czasie konieczne okazały się wizyty w poradni ortopedycznej szpitala x. Z powodu braku prawidłowego zrostu kości konieczna okazała się ponowna operacja, przeprowadzono ją w dniu 12 czerwca 2017 r. Po upływie kolejnych 6 tygodni przystąpiłem do odbywania zabiegów rehabilitacyjnych w placówce y, obecne skierowanie dotyczy zabiegów przewidzianych do końca 2017 roku, w zależności od ich wyniku, wystawiane będą w razie potrzeby kolejne skierowania. Nie wiadomo jak długo potrwa leczenie, jednak rokowania lekarzy są niekorzystne ze względu na problem ze zrostem kości”.

Dolegliwości powypadkowe

Pod pojęciem dolegliwości powypadkowych należy rozumieć wszelkie niedogodności związane ze skutkami zdarzenia. Oświadczenie po wypadku powinno wskazać jakie było ich nasilenie, kiedy się objawiały, czy podjęto w związku z tym dodatkowe leczenie. Jakich czynności nie mógł lub nie może wykonywać poszkodowany w związku z tymi dolegliwościami albo wykonywanie jakich czynności sprawia mu trud lub wymaga pomocy innych osób.

Np. „W wyniku wypadku nie byłem w stanie wykonywać podstawowych czynności życia codziennego. Żona sprawowała nade mną opiekę. Codzienna pomoc dotyczyła mycia, ubierania się, przygotowywania posiłków, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz transportowania mnie na zabiegi rehabilitacyjne. Ze względu na niesprawność kończyny nie jestem w stanie samodzielnie stanąć na nogach, poruszam się jedynie na bardzo małych odległościach (w obrębie mieszkania) przy użyciu kuli łokciowej. Dotychczas mam zakaz obciążania złamanej kończyny”.

Podsumowanie

Oświadczenie po wypadku musi być zakończone podsumowaniem. W tej części należy wskazać jakie są efekty wypadku w codziennym życiu poszkodowanego, jaki wpływ miały doznane urazy na jego codzienne funkcjonowanie.

Np. „W wyniku wypadku całe moje życie diametralnie się zmieniło. Mimo przebytego leczenia i trwającej rehabilitacji nadal nie jestem w stanie poruszać się samodzielnie i nie mogę podołać nawet najprostszym czynnościom. Na zwolnieniu lekarskim przebywam nieprzerwanie od 7 miesięcy, zaś niezadowalające efekty rehabilitacji wskazują że stan ten jeszcze się przedłuży o bliżej nieokreślony czas. Obawiam się, czy kiedykolwiek będę miał możliwość powrotu do dotychczas wykonywanej pracy. Wszystkie osoby współpracujące ze mną na analogicznym stanowisku awansowały, mnie to ominęło ze względu na nieobecność w pracy. Trauma spowodowana wypadkiem zmusiła mnie do podjęcia leczenia psychologicznego, nie mogłem spać i bałem się wyjść na ulicę z obawy przed kolejnym wypadkiem. Leczenie psychologiczne jest prowadzone w ośrodku terapii x”.

Pisząc oświadczenie powypadkowe należy pamiętać, że najistotniejszą kwestią jest możliwie najbardziej szczegółowe odtworzenie wspomnień poszkodowanego i wskazanie jego obecnej sytuacji, opisanie zmian w codziennym życiu, procesu leczenia i rehabilitacji oraz wszelkich konsekwencji po wypadku, które następowały od momentu samego zdarzenia do dnia, w którym poszkodowany podjął decyzję o powierzeniu profesjonaliście sprawy celem uzyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin