Wyświetl

Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór do pobrania z poradnikiem

Zderzenie samochodów, kolizja drogowa to zawsze duży stres. Spisane oświadczenie sprawcy kolizji nie daje całkowitej gwarancji na odszkodowanie, ale bez niego może być jeszcze trudniej. Wypłacenie odszkodowania po wypadku czy też bezgotówkowa likwidacja szkody to ostatni przystanek na drodze od wypadku do szczęśliwego rozwiązania problemu. Prowadzi do niego kilka kroków, o których trzeba koniecznie pamiętać.

Oświadczenie sprawcy wypadku wzór wraz z poradnikiem jak postępować po wypadku jest do pobrania w tym miejscu – KLIKNIJ Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór. Warto wydrukować i mieć zawsze w samochodzie.

Jeśli uważasz, że wzór jest przydatny, zrewanżuj się drobnostką:

Dodatkowo, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z uzyskaniem odszkodowania po wypadku, zawsze można zgłosić się z prośba o pomoc i bezpłatną analizę prawną do Polskiego Centrum Odszkodowań pod tym linkiem Odszkodowanie powypadkowe

WAŻNE!
Oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest to dokument, który służy łatwiejszej rekonstrukcji zdarzenia drogowego. Dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe jest w stanie łatwiej i szybciej ocenić sytuację, co w dużej mierze skraca i upraszcza postępowanie likwidacji i potencjalna wypłatę odszkodowania. Należy jednak pamiętać o tym, iż oświadczenie to nie oznacza automatycznego przyznania osobom poszkodowanym odszkodowania – służy do wstępnej oceny okoliczności kolizji.

Co po wypadku?

Przede wszystkim należy zabezpieczyć miejsca zdarzenia i zapobiec powiększaniu się szkody. Miejsce wypadku należy oznaczyć poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych. Jeżeli jesteśmy uczestnikami kolizji, naszym obowiązkiem jest usunięcie pojazdu na pobocze, tak aby nie utrudniał on ruchu innym samochodom. Jeżeli zdarzył się poważny wypadek drogowy, są ranne osoby lub co gorsza ofiary śmiertelne, musimy pamiętać, że nie wolno nam ruszać pojazdów. Wzywamy karetkę i policję.

Jeśli wina nie jest ewidentna lub kierowca nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności, niezbędna będzie policja, która sporządzi protokół kolizji.

Gdy jednak nikt ranny nie został, możemy napisać oświadczenie sprawcy kolizji. Trzeba pamiętać, żeby sporządzić oświadczenie w dwóch identycznych kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

Nie ma formalnych przeciwwskazań, by oświadczenie z miejsca wypadku było pisane własnymi słowami. Powinniśmy jednak pamiętać, że w chwili zaistnienia zderzenia czy kolizji drogowej uczestniczące w nich osoby (nie tylko kierowcy) działają często pod wpływem stresu i silnych emocji. W takich sytuacjach napisanie czegokolwiek „własnymi słowami” staje się zadaniem niezwykle wymagającym i wbrew pozorom dość trudnym.

Jakie informacje musi zawierać oświadczenie o okolicznościach zdarzenia?

 • dokładny opis miejsca zdarzenia (np. ulica i nr domu, skrzyżowanie),
 • dane identyfikujące auta (numery rejestracyjne),
 • dokładne dane kierowcy (imię, nazwisko, adres, PESEL, kategoria prawa jazdy ),
 • data, numer i organ wydający prawo jazdy,
 • numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,
 • opis uszkodzeń samochodu/ów,
 • wskazanie w oświadczeniu, kto ponosi winę za zdarzenie (wskazanie winnego wypadku nie zawsze może być zgodne z rzeczywistym stanem. Niekiedy nie wszystkie okoliczności wypadku są oczywiste, dlatego w razie jakichkolwiek niejasności warto jest wezwać policję)*
 • szkic sytuacyjny, z zaznaczonymi pasami ruchu, znakami drogowymi, ustawieniem pojazdów przed i po kolizji (uwaga – niedokładny szkic może zostać wykorzystany przez ubezpieczyciela jako dowód stwierdzający, że „sprawca” jednak nie jest winny),

Dodatkowo, zdarzyć się jednak może, że sprawca wypadku wycofa oświadczenie, do czego ma prawo. Mógł przecież podpisać niekorzystne dla siebie oświadczenie pod wpływem stresu powypadkowego, lub powiedzieć że poszkodowany wymusił na nim stosowne oświadczenie.

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji po wypadku, oświadczenie sprawcy kolizji warto uzupełnić o dane świadków, którzy byli na miejscu zdarzenia i mogą potwierdzić bieg wydarzeń.

Poniżej przedstawiamy dodatkowy, roboczy wzór oświadczenia sprawcy wypadku. Właściwy wzór do wydrukowania jest powyżej.

Oświadczenie Sprawcy Kolizji Drogowej.

Ja ………………………………, niżej podpisany, zamieszkały w ………………………… /miejscowość/ ……………………. /kod pocztowy/, pod adresem ……………………………………………….. /ulica/ ……………………… /numer domu i mieszkania/, legitymujący się prawem jazdy kat. ………….. o numerze ……………………………….., a także dowodem osobistym, wydanym przez ……………………………………………….. /organ wydający dowód tożsamości/, o numerze …………………………………….., oświadczam co następuje.

W dniu …………………………. /data/, około godz. …………………….. /godzina zdarzenia/, w miejscowości ………………………………….., kierując samochodem marki ………………………………………….., o numerze rejestracyjnym ……………………………………., którego posiadaczem jest …………………………………………………………………………………………………………  (ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w …………………………………………………………………………………………………………………………………………. /nazwa zakładu ubezpieczeń/ , nr polisy ………………………………, ważnej od …………………………. do ……………………….) spowodowałem wypadek komunikacyjny.

W wypadku tym uszkodzeniu uległ pojazd marki …………………………………………, nr rejestracyjny ………………………………………., którym kierował ………………………………………………………………………………………. Uszkodzony pojazd stanowi własność …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Okoliczności i inne skutki zdarzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis sprawcy                                                                      Podpis poszkodowanego

 

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

2 thoughts on “Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór do pobrania z poradnikiem”

 1. Mateusz napisał:

  Bardzo dobry wzór! Dziękuję bardzo za pomoc! 🙂 Pozdrawiam, Mateusz

 2. judyta napisał:

  Właśnie szukałem wzoru takiego oświadczenia! Dzięki 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin