Wyświetl

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy

Zderzenie, kolizja lub inny wypadek drogowy to zawsze wielki stres i bez względu na rozmiar szkody, konsekwencje są zawsze poważne. Polskie prawo zapewnia, aby osoba poszkodowana bez swojej winy otrzymała odszkodowanie za wypadek samochodowy z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Dochodzenie należnych pieniędzy nie jest jednak zadaniem łatwym. Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Wniosek o odszkodowanie – jakie elementy warto w nim zawrzeć?
Niezależnie do jakiego ubezpieczyciela składamy wniosek to dokumenty te są bardzo do siebie podobne. W piśmie do ubezpieczyciela należy umieścić:
• szczegółowy opis zdarzenia – osoba poszkodowana powinna dokładnie wyjaśnić okoliczności i przebieg wypadku.
• opis przebiegu leczenia – to bardzo istotny (jeśli nie najistotniejszy) element wniosku. Popełnienie błędów w opisie dokumentacji medycznej, a także niewłaściwa klasyfikacja poszczególnych obrażeń może skutkować niekorzystną dla poszkodowanej osoby wypłatą zadośćuczynienia. Zawsze należy rzetelnie opisać diagnozę powypadkową, przeprowadzone badania wraz z wynikami, a także odbyte zabiegi i operacje. Odszkodowanie za wypadek samochodowy bardzo często ma wymiar rekompensacji, więc opis rozmiaru szkody musi być rzetelny.
• opis jak zmieniło się życie i zdrowie poszkodowanej osoby – odszkodowanie po wypadku to także zadośćuczynienie za nieodwracalne zmiany. Poszkodowany powinien opisać wpływ wypadku i doznanych obrażeń na życie, zdrowie, a także rokowania na przyszłość
• roszczenia, których dochodzimy – na koniec należy wpisać, o jakie świadczenia i w jakiej wysokości występujemy, wraz z odpowiednią argumentacją i oceną wysokości roszczenia.

Po wypadku należy pozostać w stałym kontakcie z policją i prokuraturą – wynik sprawy karnej ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszej procedury uzyskiwania świadczenia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdyż ustalenia sądu w sprawie karnej warunkują nie tylko możliwość późniejszego uzyskiwania świadczeń w procedurze cywilnej, ale też ich wysokość (np. wobec orzeczenia przyczynienia do wypadku, przyznane świadczenia są obniżane proporcjonalnie do orzeczonego przyczynienia). O czym niewiele osób pamięta – zgodnie z obowiązującym prawem nie ma obowiązku czekania na zakończenie procesu karnego w celu zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela sprawcy.

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek – o co można dochodzić roszczeń?
– Wszelkie koszty powiązane z zakupem lekarstw, urządzeń rehabilitacyjnych, wizyt lekarskich – niezbędne jest posiadanie imiennych faktur VAT bądź  rachunków (paragony czasami nie wystarczają)
– Koszty związane z dojazdami do szpitala, domu, lekarza, na rehabilitację (taksówki, pociągi, autobusy itp.)
– Koszty związane z opieką osób trzecich podczas pobytu w szpitalu oraz domu – może to być również opieka osób najbliższych, nie tylko wynajętej pielęgniarki.
– Odszkodowanie za utracone zarobki

Szkoda komunikacyjna, nawet gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku jest obecnie (przy założeniu posiadania odpowiedniej wiedzy prawniczej) jasna i klarowna do poprowadzenia. Należy oczywiście wykazać się cierpliwością i umiejętnością argumentacji. Odszkodowanie po wypadku wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku, z polisy OC, a gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia należy zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niestety, w praktyce uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego, zwłaszcza uczciwego nie jest sprawą prostą.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin