Wyświetl

Przelew na złe konto

Przelew na złe konto

Pomyłka w zleceniu przelewu może spowodować, że pieniądze trafią do przypadkowej osoby. Co zrobić, gdy zorientujemy się, że nastąpił błąd? Jakie są szanse szybkiego odzyskania pieniędzy?

Jeśli mijają kolejne dni, a pieniądze nie trafiły do odbiorcy należy działać szybko, żebyś nie płacić dwa razy za to samo. Bank bez reklamacji nie może podjąć żadnych działań.

Pomyłka w przelewie krajowym może polegać jedynie na wysłaniu pieniędzy na nieprawidłowy numer konta lub na niewłaściwą kwotę. Nie da się bowiem wysłać przelewu na numer rachunku, który nie istnieje. Jeśli przypadkowo zmienimy jedną lub kilka cyfr w takim numerze, to bankowy system nie pozwoli go wykonać. Jeśli natomiast wpiszemy dobry numer rachunku, a z kolei wprowadzimy błędne dane odbiorcy (imię i nazwisko czy adres), to pieniądze i tak dotrą na wskazany numer rachunku.
Dlaczego tak się dzieje? 26 cyfr Elixir to nazwa systemu obsługującego detaliczne rozliczenia międzybankowe w Polsce. To za jego pośrednictwem banki wymieniają się elektronicznymi danymi do poleceń przelewu. System ten automatycznie weryfikuje, czy numer rachunku jest poprawny, jednak nie sprawdza czy ten zgadza się z pozostałymi danymi odbiorcy – nazwą czy adresem.

Jeżeli więc dokonamy pomyłki wpisując jedną z cyfr – zostanie ona wykryta jeszcze przed realizacją przelewu. Gdyby jednak okazało się, że numer rachunku bankowego został podany błędnie, ale w swojej konstrukcji i algorytmie jest poprawny (to znaczy – istnieje odbiorca, który taki właśnie numer rachunku posiada) – pieniądze trafią na wskazane przez nas konto. Zdarza się tak chociażby w sytuacji, kiedy dokonujemy kilku przelewów, jeden po drugim i przekleimy nieświadomie dwa razy ten sam numer rachunku lub wpisując ręcznie numer niechcący naciśniemy zły przycisk na klawiaturze.

Czy jest już za późno?

Jeśli szybko zorientujemy się, że popełniliśmy pomyłkę, istnieje spora szansa, że przelew uda nam się anulować. Jest to możliwe, ponieważ zwykle operacje między bankami nie są realizowane na bieżąco, lecz tylko trzy razy w ciągu dnia i tylko w dni robocze. Dla przykładu, jeśli przelew zlecimy o 13.00, to może on zostać wysłany dopiero o 15:00. W takiej sytuacji do tej godziny można operację anulować, np. dzwoniąc na infolinię banku lub nawet samodzielnie, logując się do systemu bankowości internetowej.

Nie udało się anulować – czy pieniądze i przelew na złe konto są już stracone?

Jeśli jednak nie zdążymy dokonać anulowania przelewu, mamy ma prawo zwrotu pieniędzy od osoby lub firmy, która bezpodstawnie otrzymała pieniądze. Można tego dochodzić na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia.

Zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

W takiej sytuacji trzeba, najlepiej za pośrednictwem banku, wysłać do przypadkowego odbiorcy wezwanie do zapłaty. (Część źródeł podaje, że można również zgłaszać osobiście sprawę na policji, podnosząc zarzut złamania przepisów kodeksu karnego – takie kroki radzimy jednak rozważać jedynie przy pomyłce związanej z bardzo wysoką kwotą przelewu). Wezwanie powinno określać kwotę podlegającą zwrotowi, termin zwrotu i numer rachunku, na który pieniądze powinny zostać odesłane. Gdyby okazało się, że omyłkowo obdarowany nie chce zwrócić tych środków, wówczas sprawę należy skierować do sądu. Trzeba jednak dodać, że dużo też zależy od zasad panujących w banku i od dobrej woli pracownika, z którym się skontaktujemy.

Konieczne jest bowiem ustalenie właściciela rachunku bankowego na który wysłany został przelew. Pierwszym krokiem powinno być ustalenie banku, w którym konto jest otwarte. W tym celu należy wystąpić do własnego banku z wnioskiem o przekazanie danych osobowych. Banki nie mają jednak prawa do ujawniania danych klientów, wiec wszystkie formalności muszą załatwić w naszym imieniu. Niestety od kilku lat banki nie mają formalnego obowiązku naprawiać błędu swojego klienta, co więcej w umowie miedzy bankiem a klientem może znaleźć się zapis uprawniający bank do pobierania opłat za ewentualną pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Taka procedura wymaga bowiem dodatkowej pracy banku, ze względu na to, że musi skontaktować się z błędnie wskazanym odbiorcą i poprosić go o odesłanie pieniędzy na konto nadawcy.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin