Wyświetl

Odszkodowanie za wypadek na cmentarzu

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK NA CMENTARZU

Do wypadku może dojść absolutnie wszędzie. Co jednak, gdy do wypadku dojdzie na terenie cmentarza? Dość sporym zaskoczeniem może być fakt, że do takich wypadków dochodzi bardzo często. Wiele cmentarzy posiada zaniedbane nagrobki, zniszczone płyty nagrobkowe, alejki pełne wystających krawędzi płyt, które przez lata zostały wypchnięte z ziemi przez korzenie rosnących wokół drzew. Są to jedynie przykłady potencjalnych powodów wypadków. Znane są przypadki, gdy bezpośrednią przyczyną wypadku było wadliwe wykonanie pomnika i jego montaż nie zgodny z zasadami sztuki. Element ten zazwyczaj jest jednak trudny do udowodnienia i wymaga opinii specjalisty, najczęściej biegłego, który swoje ustalenia przedstawia na etapie postępowania sądowego. Sytuacja taka miała miejsce np. w czerwcu 2013 roku, kiedy to przebywający na cmentarzu wraz z rodziną sześcioletni wówczas chłopiec został przygnieciony ponad 80 – cio kilogramową płytą nagrobkową. W wyniku wypadku chłopiec doznał uszkodzeń wątroby, śledziony oraz płuc. Został przetransportowany śmigłowcem medycznym do najbliższego szpitala, gdzie otrzymał dwie transfuzje krwi  i tylko dzięki błyskawicznej pomocy uniknął jeszcze poważniejszych obrażeń.

Wobec mnożących się zaniedbań po stronie osób czy instytucji zobowiązanych do zapewnienia bezpiecznych warunków osobom przebywających na terenie cmentarzy z całą pewnością warto wskazać co zrobić, gdy do już dojdzie do takiego zdarzenia i jak zdobyć odszkodowanie za wypadek na cmentarzu.

To, od kogo należy dochodzić odszkodowania zarówno za obrażenia fizyczne jak i choćby zniszczenie nagrobka bliskiej osoby przez zawalenie się sąsiedniego nagrobka zależy przede wszystkim od bezpośredniej przyczyny zaistniałego wypadku. Jeżeli przyczyną była niestabilna płyta, niezależnie od tego czy przyczyną zawalenia było jej zniszczenie spowodowane warunkami atmosferycznymi czy też wadliwa konstrukcja w pierwszej kolejności należy zwrócić się do właściciela nagrobka, który stał się przyczyna szkody. Jeżeli mamy do czynienia z zaniedbaniem właściciela on będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. Jeżeli szkoda wynika z wady konstrukcyjnej, czy też technicznego błędu wykonawcy, odpowiedzialność za szkody zostanie skierowana właśnie na tego wykonawcę.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że cmentarz jest miejscem publicznym, do którego  dostęp ma każdy i prawie o każdej porze. Specyficzny charakter tego miejsca, nie sprawia że obowiązują je inne zasady w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Podstawa dochodzenia roszczeń za wypadek mający miejsce na cmentarzu wynika bezpośrednio z treści art. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych: „utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych”. Z powyższego jednoznacznie wynika, że obowiązek dbałości o bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze należy do odpowiednio urzędu miasta/gminy lub właściwej parafii.

Odpowiedzialnością za nieprawidłowości w utrzymaniu cmentarza, które to uchybienia stały się bezpośrednią przyczyną wypadku należy obarczyć jego zarządcę. W przypadku cmentarza parafialnego jest to proboszcz danej parafii. Jeżeli do wypadku doszło na terenie cmentarza komunalnego z roszczeniem należy zgłosić się do urzędu miasta.

Jak w każdym przypadku roszczeń odszkodowawczych należy wykazać winę zarządcy, objawiającą się jego działaniem lub zaniechaniem działania do którego był zobowiązany, fakt wystąpienia szkody w tym właśnie miejscu (ze wskazaniem jej bezpośredniej przyczyny np. poprzez dokumentację fotograficzną) oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem zarządcy a skutkami wypadku.

W procesie walki o odszkodowanie za wypadek (np. upadek) na cmentarzu może wspomóc oczywiście Kancelaria Odszkodowawcza. Aby zlecić analizę sprawy wystarczy wysłać mail na adres kontakt@blogpowypadkowy.pl lub bezpośrednio zadzwonić do Prawnika 22 659 33 43. Analiza sprawy całkowicie bezpłatnie, jeszcze przed odpisaniem umowy.

Dochodząc odszkodowania za wypadek na cmentarzu stosują się te same zasady co w przypadku innych szkód osobowych z OC.
– zwrot kosztów leczenia
– zwrot kosztów rehabilitacji
– zwrot wydatków na dojazd
– zwrot kosztów opieki
zadośćuczynienie za ból i cierpienie (gdy np. została złamana jakaś kość podczas wypadku na cmentarzu)

Należy pamiętać, ze odszkodowanie czy zadośćuczynienie zostanie wypłacone osobie poszkodowanej dopiero po spełnieniu wskazanych wyżej warunków, przy czym najczęściej wypłacane jest nie z kieszeni zarządcy, tylko z zawartej przez niego polisy ubezpieczeniowej (tzw. polisy OC). Przy czym nie każda szkoda zostanie przez ubezpieczyciela uznana, zależy to przede wszystkim od zakresu zawartej polisy ubezpieczeniowej oraz udowodnienia, iż faktycznie doszło do zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Niestety ubezpieczenie OC cmentarzy nie jest obowiązkowe i może zaistnieć sytuacja, kiedy to zobowiązany mimo ewidentnej winy nie będzie dysponował środkami, które powinien wypłacić poszkodowanemu z tytułu doznanej przez niego szkody. W 2003 roku 20-letnia dziewczyna została przygnieciona na cmentarzu konarem drzewa, w konsekwencji wypadku stała się osobą niepełnosprawną. W wyniku postępowania sądowego otrzymała dożywotnią rentę w wysokości 1450 zł miesięcznie oraz kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania, która ze względu na czas trwania postępowania wraz z odsetkami wyniosła ponad 350.000 zł. Ze względu na brak ubezpieczenia OC parafii zarządzającej przedmiotowym cmentarzem oraz brak środków na wypłatę należnej poszkodowanej sumy, doszło do sytuacji w której rozpoczęto licytację komorniczą mienia parafii, z kościołem i cmentarzem włącznie w celu zaspokojenia roszczeń poszkodowanej.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin