Wyświetl

Wzór zgłoszenia szkody na osobie z polisy OC sprawcy wypadku

Zgłoszenie roszczenia – jak napisać wniosek o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

W celu otrzymania odszkodowania po wypadku należy zgłosić wypadek oraz roszczenie do odpowiedniego podmiotu. W zależności od rodzaju zdarzenia może to być ubezpieczyciel poszkodowanego, zarządca obiektu lub towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Po ustaleniu, kto odpowiada za wypłatę odszkodowania trzeba przygotować zgłoszenie roszczenia.

Często nasza Redakcja otrzymuje prośby o wzór zgłoszenia szkody na osobie z polisy OC sprawcy wypadku. Jest to pierwsze pismo, które należy wysłać na etapie negocjacyjnym, „przedsądowym” do ubezpieczyciela. Poniższy tekst ma być materiałem pomocniczym dla osób, które występują z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody. Ze względu na indywidualny charakter każdego wypadku, rozmiar szkody, różne okoliczności i dodatkowe aspekty, poniższy wzór jest to jedynie baza wyjściowa, która może posłużyć do napisania indywidualnego zgłoszenia szkody na osobie z polisy OC sprawcy wypadku.

 Dlaczego treść pisma i dobre zgłoszenie szkody po wypadku jest tak ważne?

Jest to pierwszy kontakt poszkodowanego z ubezpieczycielem. Zgłoszenie roszczenia wyznacza standard jakości negocjacji, doboru argumentów i strategii odszkodowawczej. Podczas tworzenia zgłoszenia szkody na osobie przede wszystkim ustalana jest wysokość roszczeń. Jest to o tyle ważne, że raz nieprawidłowo ustalona wysokość kwoty odszkodowania, którego poszkodowany oczekuje, jest trudna do naprawienia. Oczywiście, w toku postępowania, gdy pojawiają się dodatkowe koszty leczenia lub rehabilitacji, można kolejnym pismem wystąpić o ich zwrot, jednak ta bazowa wielkość zadośćuczynienia nie może się od siebie diametralnie różnić. Przykładowo, jeśli początkowa wysokość odszkodowania zostanie oceniona na poziomie 10.000 zł, ciężko później zmienić jej wysokość na 100.000 zł. Ubezpieczyciel bowiem może zarzucić niekonsekwentność i nieuzasadnione podniesienie oczekiwanej kwoty zadośćuczynienia, a w konsekwencji nie wypłacić żądanej kwoty.

Drugi powód, dla którego zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela powinno być napisane bardzo starannie, to dobranie odpowiednich podstaw prawnych. Zgłaszając roszczenie nie ma oczywiście formalnego obowiązku podawania artykułów kodeksu prawa cywilnego lub orzecznictwa, jednakże powołując się na orzecznictwo łatwiej wykazać ubezpieczycielowi, że np. kwota odszkodowania o jaką wnioskuje poszkodowana osoba nie jest po prostu wymyślona, tylko opiera się na praktyce sądowej w podobnych sprawach. Ta sama zasada obowiązuje podczas pisania odwołania od decyzji ubezpieczyciela i obliczania należnych Poszkodowanemu odsetek ustawowych.

Trzeci element, o którym trzeba pamiętać wysyłając wniosek o odszkodowanie (czyli zgłoszenie roszczenia właśnie) to kto i z jakich tytułów jest uprawniony do odszkodowania oraz jakie roszczenia przysługują poszczególnym poszkodowanym w związku z wypadkiem. Aby ubezpieczyciel uznał zasadność danych roszczeń trzeba ten katalog roszczeń znać i wiedzieć, kiedy i jak je stosować. Począwszy od zwrotu kosztów leczenia, poprzez odszkodowania za przestój pojazdu, utracone dochody, rentę na zwiększone potrzeby, a na roszczeniu o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę kończąc.

Elementy, które musi zawierać zgłoszenie szkody na osobie z polisy OC sprawy

Obowiązkowe informacje, które trzeba zawrzeć w takim piśmie jak zgłoszenie roszczenia to opis miejsca oraz okoliczności wypadku,  szczegółowy zakres doznanych obrażeń (podparty dokumentacją medyczną) oraz przebieg procesu leczenia i rehabilitacji powypadkowej. Należy też opisać tzw. dolegliwości powypadkowe, czyli jakie są następstwa zdarzenia w zakresie zmian w życiu zawodowym i prywatnym, zwiększonych potrzeb finansowych (np. specjalna dieta czy stałe wydatki na leki), utrata dochodów, czy potrzeba dostosowania mieszkania do niepełnosprawności powypadkowej. Koniecznie trzeba również określić wysokość roszczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w zależności oczywiście od rodzaju i zakresu doznanej szkody oraz opisać wszystkie poniesione z tego tytułu koszty

Czy korzystać z wzoru zgłoszenia roszczenia?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Korzystanie z pomocy adwokata lub kancelarii odszkodowawczej (najczęściej na zasadzie prowizji z sukces) daje większe szanse na uniknięcie zaniżonego odszkodowania i otrzymanie należnego Poszkodowanemu zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. Z drugiej strony, skorzystanie ze wzoru zgłoszenia szkody z OC sprawcy, które są dostępne w internecie, przy wypadku o niewielkich następstwach, jak np. kolizja z małym uszczerbkiem na zdrowiu jest czasem bardziej opłacalne dla poszkodowanego.

Korzystając z wzoru zgłoszenia roszczenia udostępnionego przez ubezpieczyciela należy się dodatkowo zastanowić, czy ubezpieczycielowi zależy na tym, żeby poszkodowany otrzymał jak najwyższe odszkodowanie, skoro to on ma je wypłacić.

Jeżeli masz pytanie dotyczące podobnej sprawy, możesz poprosić o kontakt naszego eksperta. Wprowadź numer telefonu w polu poniżej.

lub podaj swój adres email:

1. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Polskie Centrum Odszkodowań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-508), przy ul. Puławskiej 39 lok. 40, e-mail: biuro@pco.info.pl, tel. +48 22 659 33 43.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów związanych z kontaktem w sprawie zgłoszenia odszkodowawczego.

3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu podjęcia decyzji co do nawiązania współpracy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo zamiany niniejszego regulaminu, przez opublikowanie jego nowej wersji na stronie internetowej.

6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: biuro@pco.info.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz kredyt we frankach?
Jest spora szansa na to, że możesz otrzymać zwrot nadpłaconych rat. Kompletowanie dokumentów. Oszacowanie roszczeń. Analiza umowy kredytowej. Zadzwoń 222500899
Dziękujemy za zainteresowanie bezpłatną analizą umowy kredytu. Na podany adres mailowy wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie adresu mail.
Szanujemy Twoją prywatność. Żadne informacje nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin